Texty písní Jackie Evancho O holy night O holly night

O holly night

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Oh, holy night,
the stars are brightly shining.
It is the night,
of our dear Savior's birth.

Long lay the world,
in sin and error, pining.
Till He appeared,
and the soul felt it's worth.

A thrill of hope,
the weary world rejoices.
For yonder breaks,
a new and glorious morn.

Fall on your knees,
oh, hear the Angels' voices.
Oh, night divine,
oh, night,
when Christ was born.
Oh, night divine,
oh, night...

(Sloka, u které se buhužel neví text... Vlastně celé seskupení 3 slok.)

Fall on your knees,
oh, hear the Angels' voices.
Oh, night divine,
oh, night,
when Christ was born.
Oh, night divine,
oh, night,
oh night divine...

Oh, night divine...
Oh, night,
oh night,
oh, night divine!
Ó, svatá noc,
hvězdy jasně svítí.
Je to noc,
narození našeho drahého Spasitele.

Dlouho ležel světě,
v hříchu a omylu, chřadl.
Až se objevil,
a duše cítila, že se to vyplatí.

Vzrušení naděje,
unavený svět se raduje.
Pro ty změny,
nové a slavné jitro.

Padni na kolena,
ach, slyšíš ty andělské hlasy".
Ach, božská noc,
Ach, noc,
když se narodil Kristus.
Ach, božská noc,
oh, noc ...


(Sloka, u které se buhužel neví text... Vlastně celé seskupení 3 slok.)

Padni na kolena,
ach, slyšíš ty andělské hlasy".
Ach, božská noc,
Ach, noc,
když se narodil Kristus.
Ach, božská noc,
oh, noc ...
Ach, božská noc,

Ach, božská noc,
Ach, noc ...
Ach, noc ...
Ach, božská noc!
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy