Texty písní Janick Thibault Green Day Castaway (Green Day)

Castaway (Green Day)

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I'm on a sentimental journey
Into sight and sound
Of no returning
No looking back or down
A conscientious objector
To the war that's in my my mind
I'm leaving in a lurch
And I'm taking back what's mine

I'm on a mission
Into destination unknown
An expedition
Onto Desolation road
Where I'm a...

Castaway, goin' at it alone
Castaway, now I'm on my own
Castaway, goin' at it alone
Castaway, now I'm on my own
Lost and found, trouble bound...
Castaway

I'm ridin' on the night train
And driving stolen cars
Testin' my nerves
Out on the boulevard
Spontaneous combustion
In the corners of my mind
I'm leaving in a lurch
And I'm taking back what's mine
Já jsem na dojímavé cestě
Do zraku a zvuku
Bez návratu
Bez ohlédnutí se zpět nebo dolů
Odpůrce vojenské služby
K válce to je v moje má mysl
Já odcházím v úklonu
A beru si zpět co je moje

Já jsem na misi
Do neznámého cíle
Expedice
Na silnici bídy
Kde jsem

Trosečník, jdu za tím sám
Trosečník, jsem sám
Trosečník, jdu za tím sám
Trosečník, jsem sám
ztracený a nalezený, potíže vázané...
Trosečník

Já jedu v nočním vlaku
A řídím ukradené auta
Zkouším moje nervy
na bulváru
Samovolné vznícení
V koutech mý mysli
Já odcházím v úklonu
A beru si zpět co je moje
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy