Texty písní Jay-Z Reasonable Doubt 22 Two's

22 Two's

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Yo, what's up everybody
This is Marie Davis, "Mad Wednesdays"
We here to have a good time
Wait a minute, I see my man over there Jay-Z
Jay-Z, Dame Dash let me here that little tape of yours
And it's phat
Why don't you come up here and kick a little freestyle?
Put that champagne down
And kick a little freestyle for me tonight

Yeah, yeah, yeah, yeah
Can I kick it?
(Yes you can)
Can I kick it?
(Yes you can)
Can I kick it?
(Yes you can)
Ya'll muthafuckas must ain't hear that Tribe Called Quest
Let's do it again

Can I kick it?
(Yes you can)
Can I kick it?
(Yes you can)
Can I kick it ?
(Yes you can)
Well I'm gone

Check this out
Too much west coast dick lickin'
And too many niggas on a mission
Doin ya best Jay-Z rendition
Too many rough muthafuckas
I got my suspicions
That you're just fish in a pool of sharks nigga, listen
Too many bitches wanna be ladies
So if you a hoe, I'ma call you a hoe
Too many bitches is shady
Too many ladies give these niggas too many chances
Too many brothas wanna be lovers
Don't know what romance is
Too many bitches stuck up from
Too many sexual advances
No questions, Jay-Z got too many answers
I been around this block too many times
Rock too many rhymes, clocked too many nines
Too, to all my brothers it ain't too late
To come together
Cause too much black and too much love
Equal forever
I don't follow any guidelines
Cause too many niggas ride mines
So I change styles every two rhymes

What the fuck
That's twenty-two twos (too, to) for ya'll muthafuckas out there
Naw, mean
Shall I continue?
Check it out, what?

Can I kick it?
(Yes you can)
Can I kick it ?
(Yes you can)
Can I kick it ?
(Yes you can)
Well I'm gone...

Yo, yo, yo
Copped to reach my quota
Push rock, roll up smooth-like on ya
Whole groove like hold up
Swole up...too many faggot niggas
Clockin my spendin', exercisin' your
Gay-like minds like Richard Simmons
If you can catch Jay right on a late night
Without the eight right
Maybe you can test my weight, right?
I dip, spit quicker than you ever seen
Adminster pain, next to ministers screaming ya name
At your wake as I peak in
Look in ya casket, feelin' sarcastic,
"Look at 'em, still sleepin' "
Ya never ready, forever petty
Minds stay petty, mines thinking longevity until I'm seventy
Livin' heavily, FUCK Felony after Felony
What nigga ya broke, what the fuck you gone tell me
Ooooooooooh

Jay-Z, Jay-Z, now you know this is a phat track (aiight)
Now this is comin' out on your new album
On Roc-A-Fella Records in '96? (no doubt, no doubt)
Well, it is definitely the bomb
But you know, I do wanna say something to you
I know you been having a lotta problems with the law
But I know you innocent
And I'm behind you one hundred percent
Mad Wednesdays, Rudy King, DJ Ace
Dame Dash, Roc-A-Fella Records (my man Clark Kent)
We all behind you
You can come back anytime
Wait a minute, wait a minute, wait a minute, wait a minute
Ace, turn that music down
I smell some reefer
Now you see, that's why our people don't have anything
Because we don't know how to go in places and act properly
(SHUT THE FUCK UP!)
Wait a minute, wait a minute
Who told me shut the 'f' up, who told me to shut the 'f' up
Get him outta here
I am not gonna continue this show until you throw him out
Get him out right now, then I'ma continue my speech
Thank you, he's outta here now, now like I was sayin'
We gotta build our own businesses;
We gotta get our own record companies goin'
Like Roc-A-Fella Records...
Hej, všichni, co se děje
Tohle je Marie Davis, "Mad středu"
Máme zde mít včas
Počkej, vidím, můj muž tam Jay-Z
Jay-Z, Dame Dash dovolte mi, abych tu pásku, že jen málo z vašich
A je to Phat
Proč jste přišli sem a kopat trochu freestyle?
Dej, že šampaňské dole
A kopat trochu freestyle pro mě dnes večer

Jo, jo, jo, jo
Mohu kick it?
(Ano, můžete)
Mohu kick it?
(Ano, můžete)
Mohu kick it?
(Ano, můžete)
Ya'll muthafuckas nesmí, není slyšet, že Tribe Called Quest
Udělejme to znovu

Mohu kick it?
(Ano, můžete)
Mohu kick it?
(Ano, můžete)
Mohu kick it?
(Ano, můžete)
Dobře, že jsem pryč

Podívejte se na to
Příliš mnoho západním pobřeží dick Lickin '
A příliš mnoho niggas na misi
Máš nejlepší ya Jay-Z ztvárnění
Příliš mnoho hrubý muthafuckas
Já mám podezření
Že jsi jenom ryby v bazénu žraloků nigga, poslouchejte
Příliš mnoho fen chtějí být dámy
Takže pokud jste motyka, jsem zavolat motyka
Příliš mnoho fen je temný
Příliš mnoho dam dát těmto niggas příliš mnoho šancí
Příliš mnoho brothas chtějí být milenci
Nevím, co je romantika
Příliš mnoho fen přilepená až od
Příliš mnoho sexuální návrhy
Žádné otázky, Jay-Z má příliš mnoho odpovědí
Já byl kolem tohoto bloku příliš mnohokrát
Rock příliš mnoho rýmy, taktované příliš mnoho devítky
Také pro všechny mé bratry, že není příliš pozdě
Sejít
Příčina příliš černé a příliš mnoho lásky
Rovné navždy
Nemám žádné řídit pokyny
Příčinou příliš mnoho niggas ride dolů
Tak jsem měnit styly každé dva rýmy

Co to kurva
To je dvacet dvě dvojky (příliš, aby se) pro ya'll muthafuckas tam venku
Né, střední
Mám pokračovat?
Koukni na to, co?

Mohu kick it?
(Ano, můžete)
Mohu kick it?
(Ano, můžete)
Mohu kick it?
(Ano, můžete)
Dobře, že jsem pryč ...

Yo, yo, yo
Copped dosáhnout své kvóty
Push rock, roll-up hladká, jako je on ya
Drážka jako celek vydržet
Swole až příliš mnoho ... buzna niggas
Clockin můj spendin ', exercisin' si
Gay-jako mysl, jako Richard Simmons
Pokud se můžete dostat přímo na Jay pozdě v noci
Bez osm právo
Možná si můžete vyzkoušet svou váhu, ne?
I propadem, plivl rychleji, než jste kdy viděli
Adminster bolest, vedle ministři křičí ya jméno
Na Vaše probudit, jak jsem vrchol v
Podívejte se do ya rakve, feelin 'sarkastický,
"Podívejte se na 'em, stále spal'"
Ya nikdy připraven, navždy drobné
Minds pobyt drobné, doly myšlení dlouhověkost, dokud jsem sedmdesát
Livin 'silně, FUCK Felony po Felony
Co nigga ya zlomil, co fuck you tell me pryč
Ooooooooooh

Jay-Z, Jay-Z, teď už vím, že je phat track (aiight)
Nyní je to comin 'out na vašem novém albu
Na Roc-A-Fella Records v roce '96? (bezpochyby, bezpochyby)
No, to je určitě bomba
Ale víte, já chci něco říct, aby vám
Vím, že jste byl s lotta problémy se zákonem
Ale vím, že jste nevinný
A já jsem za tebou na sto procent
Mad středu, Rudy King, DJ Ace
Dame Dash, Roc-A-Fella Records (kamaráde Clark Kent)
Všichni jsme za vás
Se můžete vrátit kdykoliv
Počkej, počkej, počkej, počkej
Ace, že hudba zase dolů
Cítím nějaký hulení
Nyní můžete vidět, to je důvod, proč naši lidé nemají nic, co
Protože nevíme, jak jít v místech a postupují správně
(Drž hubu!)
Počkej, počkej
Kdo mi zavřel 'f' up, který mi řekl, abych zavřel 'f' up
Vemte ho odsud
Já nebudu pokračovat v této show, dokud ho nedokázala zbavit
Dostaňte ho ven hned, pak I'ma pokračovat ve své řeči
Děkuji vám, že je odsud teď, teď, jako bych byl sayin '
Musíme vybudovat vlastní podnikání;
Musíme naše vlastní nahrávací společnosti Goin '
Podobně jako Roc-A-Fella Records ...

Interpret

  • Interpret Jay-Z Už jako dvanáctiletý střelil Shawn Corey Carter, jak zní rapperovou jméno, do ramene svého bratra, který kradl otcovy šperky. Shawn navštěvoval střední…

Diskografie

Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy