Texty písní Jay-Z Reasonable Doubt Regrets

Regrets

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Stress
Sunshine, geyeah

I sold it all from crack to o-pium, in third person
I don't wanna see em, so I'm rehearsin
with my peoples high to GM, from a remote lo-cation
in the BM, scopin the whole situation like, "Dayamm!"
Metamorphic, as the dope turns to cre-am
but one of these buyers got eyes like a Korean
It's difficult to read em, the windows to his soul
are half closed, I put the key in
Pulled off slow, hopin my people flee-in
Chink tried to knock the only link that tied me in
Coppers was watchin us through nighttime binoculars
This time they got us on tape, exchangin dope for dollars
Make me wanna, holler back at the crib in the sauna
Prayin my people bailed out like Time/Warner
Awaitin call, from his kin not the coroner
Phone in my hand, nervous confined to a corner
Beads of sweat second thoughts on my mind
How can I ease the stress and learn to live with these regrets
This time... stress... givin this shit up... fuck

Chorus 1:
This is the number one rule for your set
In order to survive, gotta learn to live with regrets
On the, rise to the top, many drop, don't forget
In order to survive, gotta learn to live with regrets
This is the number one rule for your set
In order to survive, gotta learn to live with regrets
And through our travels we get seperated, never forget
In order to survive, gotta learn to live with regrets

As sure as this, Earth is turning souls burning
in search of higher learning turning in every direction seeking direction
My moms cryin cause her insides are dyin
her son tryin her patience, keep her heart racin
A million beats a minute, I know I push you to your limit
but it's this game love, I'm caught up all in it
They make it so you can't prevent it, never give it
you gotta take it, can't fake it I keep it authentic
My hand got this pistol shakin, cause I sense danger
like Camp Crystal Lake and
don't wanna shoot him, but I got him, trapped
within this infrared dot, bout to hot him and, hit rock bottom
No answers to these trick questions, no time shit stressin
My life found I got ta live for the right now
Time waits for no man, can't turn back the hands
once it's too late, gotta learn to live with regrets

Chorus 2:
You used to hold me, told me that I was the best
Anything in this world I want I could posess
All that made me want is all that I could get
In order to survive, gotta learn to live with regrets... (when I was young)
(repeat x2)

I found myself reminiscin, remember this one
when he was here he was crazy nice with his son
I miss him, long as I'm livin he's livin through memories
He's there to kill all my suicidal tendencies
In heaven lookin over me, or in hell, keepin it cozy
I'm comin life on these streets ain't what it's supposed to be
Remember Newton, mutual friend well me and him feudin
On your life I tried to talk to him
But you know niggaz, think they guns can stop foe niggaz
Frontin like they're, Big Willie but really old niggaz
Hoe niggaz, this year I'm sho' niggaz think I'm slippin
I'm bought to send you a roommate, no bullshittin
for my hustle's goin too well to hit him
You was right niggaz want you to be miserable wit em
Anyway, I ain't tryin to hear it, I think I'm touched
this whole verse I been talkin to your spirit, a little too much

[Chorus 1 x2]

Roc-A, Roc-A, Roc-A, Roc-A-Fella y'all
Stres
Sunshine, geyeah

Prodal jsem všechno od bezva až o-pium, ve třetí osobě
Nechci vidět em, takže jsem rehearsin
s mými lidmi vysoký na to, GM, ze vzdáleného lo-kace
v BM, scopin celou situaci jako "Dayamm!"
Metamorfní, jako drogy změní na cre-am
ale jeden z těchto kupujících mám oči jako korejská
Je obtížné číst em, okna, aby jeho duše
jsou přivřené, dal jsem klíč
Stáhl pomalý, hopin můj lid utekl do -
Trhlina se snažil srazit pouze odkaz, že smluvní mě
Měděné byla watchin nás přes noční dalekohledy
Tentokrát se dostali k nám na pásku, exchangin drogy za dolary
Se mi chce, křičet zpět na betlém v sauně
Modlit svůj lid zachránil jako čas / Warner
Awaitin hovor, z jeho příbuzní nejsou koroner
Telefon v mé ruce, nervózní omezena na rohu
Kapky potu druhé myšlenky na mysli
Jak mohu zmírnit stres a naučit se žít s těmito lituje
Tentokrát se ... stres ... givin up to shit ... fuck

Chorus 1:
To je pravidlo číslo jedna pro váš soubor
, Aby přežil, musím naučit žít s politováním
Na vzrůst až na vrchol, mnoho drop, nezapomeňte
, Aby přežil, musím naučit žít s politováním
To je pravidlo číslo jedna pro váš soubor
, Aby přežil, musím naučit žít s politováním
A prostřednictvím našich cestách se dostaneme oddělené, nikdy nezapomenu
, Aby přežil, musím naučit žít s politováním

Jako že to, Země se točí duše hoří
při hledání vyššího vzdělání v každém směru otáčení hledají směr
My maminky cryin způsobit její vnitřnosti dyin
její syn snažím její trpělivosti, aby jí srdce Racin
Mil. tepů za minutu, já vím, že jsem tlačit, abyste svůj limit
ale je to hra lásky, jsem dohnal všechny v něm
Dělají to tak nemůžete zabránit, nevzdávejte to
Musíš si to, nemůže to falešný Pořád to pravé
Mých rukou dostal tuto pistoli shakin, protože jsem pocit nebezpečí
jako Camp Crystal Lake a
Nechceme ho zastřelit, ale mám ho v pasti
v rámci tohoto infračerveného tečka, zápas na horké němu a udeřil na dno
Žádné odpovědi na tyto otázky trik, není čas hovno Stressin
Můj život našel jsem ta žít právě teď
Čas čeká nikdo nemůže vrátit zpět do rukou
až bude pozdě, musím naučit žít s politováním

Chorus 2:
Které jste použili, aby se mne, mi řekl, že jsem byl nejlepší
Něco v tomto světě, chci můžu mít
Vše, co mě zajímá, je všechno, co jsem mohl dostat
, Aby přežil, musím naučit žít s politováním ... (když jsem byl mladý)
(repeat x2)

Ocitl jsem se reminiscin, nezapomeňte to jedno
když tu byl byl pěkný blázen se svým synem
Stýská se mi po něm, pokud budu žít, že je žít skrze vzpomínky
Je tam zabít všechny své sebevražedné tendence
Hledal v nebi nade mnou, nebo v pekle, keepin je útulný
I'm comin život na těchto ulicích už není, co to má být
Pamatujte, Newton, společného přítele a já a on feudin
O svůj život jsem se snažil, aby si s ním promluvit
Ale víte, niggaz, si myslí, že zbraně mohou zastavit nepřítele niggaz
Frontin, jako jsou to, Big Willie ale opravdu starý niggaz
Motyka niggaz, tento rok jsem sho 'niggaz myslím, že jsem Slippin
Já jsem koupil, aby vám poslal spolubydlící, ne bullshittin
pro mé ruch se děje příliš dobře, aby ho udeřil
Jste měl pravdu, niggaz chci, abys byl nešťastný vtip em
Mimochodem, já se snažím je to slyšet, myslím, že jsem se dotkl
celý tento verš byl jsem mluvim svého ducha, trochu moc

[1 Chorus x2]

Roc-A, Roc-A, Roc-A, Roc-A-Fella vám všem

Interpret

  • Interpret Jay-Z Už jako dvanáctiletý střelil Shawn Corey Carter, jak zní rapperovou jméno, do ramene svého bratra, který kradl otcovy šperky. Shawn navštěvoval střední…

Diskografie

Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy