Texty písní Jennifer Lopez Brave Be Mine

Be Mine

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Looking at a coffee table book
At a small cafe on Broadway
Tryin' to find a way
Out of all trouble and dismay
Travelin' on a road unpaved
Everywhere I look
There is something there to remind me
Of feelings from yesterday
Listening to drama and hearsay
Only leaves me empty

You are my friend first
We talk about what hurts
We talk about love
Let's talk about us
Can't you see
I want you to be mine
What matters the most
I just want to see you up close
When I look into your heart
You got everything I want
Can't you see I want you to be mine?

You do what hasn't been done before
No one loves you more
Than me
Can't you see I want you to be mine?
You do what hasn't been done before
No one loves you more
Than me
Can't you see I want you to be mine?

I want you to be mine

Turn the music up
Riding on the highway
Thinking about the way
That I feel when I'm with you
A feeling that continues
To make me feel good
Even when I'm not near you
And I want it to stay
Emotions, I have so many
Love can give you plenty
But I know

You are my friend first
We talk about what hurts
We talk about love
Let's talk about us
Can't you see
I want you to be mine
What matters the most
I just want to see you up close
When I look into your heart
You got everything I want
Can't you see I want you to be mine?

You do what hasn't been done before
No one loves you more
Than me
Can't you see I want you to be mine?
You do what hasn't been done before
No one loves you more
Than me
Can't you see I want you to be mine?

(I want you to be mine)

Everything he does
All of the the above
Didn't know it 'til I fell in love
Fits me like a glove
Do you know
Can't you see I want you to be mine?
Everything he does
Fits me like a glove
Didn't know it 'til I fell in love
All of the the above
Do you know
Can't you see I want you to be mine?

You do what hasn't been done before
No one loves you more
Than me
Can't you see I want you to be mine?
You do what hasn't been done before
No one loves you more
Than me
Can't you see I want you to be mine?

Be mine, be mine, be mine, be mine...
Pohled na konferenční stolek knihy
V malé kavárně na Broadwayi
Snažím 'najít cestu
Ze všech potíží a zděšení
Travelin 'na nezpevněné vozovky
Všude vypadám
Něco se tam připomněli mi
Z pocity od včerejška
Poslech drama a klepy
Jen mě nechává prázdné

Jsi můj přítel první
Mluvíme o tom, co bolí
Mluvíme o lásce
Něco o nás
Nelze se vidíte
Chci, abys byl můj
Jde o největší
Já jen chci, aby vás viděli, až úzké
Když jsem se podívat do svého srdce
Máš všechno, co jsem chtěl
Nelze vidíte, já chci, abys byla moje?

Udělej to, co nebylo provedeno před
Nikdo vás miluje víc
Než já
Nelze vidíte, já chci, abys byla moje?
Udělej to, co nebylo provedeno před
Nikdo vás miluje víc
Než já
Nelze vidíte, já chci, abys byla moje?

Chci, abys byl můj

Zapněte hudbu až
Jízdu na dálnici
Přemýšlíte o tom, jak
Mám pocit, že když jsem s tebou
A pocit, že i nadále
Chcete-li, aby mi dobře
I když nejsem u vás
A já chci zůstat
Emoce, mám tolik
Láska může být pro vás dost
Ale já vím

Jsi můj přítel první
Mluvíme o tom, co bolí
Mluvíme o lásce
Něco o nás
Nelze se vidíte
Chci, abys byl můj
Jde o největší
Já jen chci, aby vás viděli, až úzké
Když jsem se podívat do svého srdce
Máš všechno, co jsem chtěl
Nelze vidíte, já chci, abys byla moje?

Udělej to, co nebylo provedeno před
Nikdo vás miluje víc
Než já
Nelze vidíte, já chci, abys byla moje?
Udělej to, co nebylo provedeno před
Nikdo vás miluje víc
Než já
Nelze vidíte, já chci, abys byla moje?

(Chci, abys byl můj)

Všechno dělá
Všechny z výše uvedených
Však víte, že 'til jsem se zamiloval
Uložení mi jako ulité
Víte,
Nelze vidíte, já chci, abys byla moje?
Všechno dělá
Uložení mi jako ulité
Však víte, že 'til jsem se zamiloval
Všechny z výše uvedených
Víte,
Nelze vidíte, já chci, abys byla moje?

Udělej to, co nebylo provedeno před
Nikdo vás miluje víc
Než já
Nelze vidíte, já chci, abys byla moje?
Udělej to, co nebylo provedeno před
Nikdo vás miluje víc
Než já
Nelze vidíte, já chci, abys byla moje?

Je moje, je moje, je moje, je moje ...
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy