Texty písní Manowar Battle Hymns Dark Avenger

Dark Avenger

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

He broke the laws of the elders
So they plucked out his eye,
Took his land and fortune,
Left him to die
Bound on the shoreline,
Left for the tide,
sees his lifeblood leaving...
Circling lower, the vultures fly
His bones may be broken
But the spirit can't die
And the Gods see his anguish
And give him a sign
From the floor of the ocean
The ship of the lost souls rise
And they take him where no one sleeps while the undead cry,
Where no one sleeps while the undead cry...
And in the world above
The elders sing,
On his land they live...
Let death bell ring
Narration:
He was met at the gate of Hades
By the Guardian of the Lost Souls,
The Keeper of the Unavenged
And He did say to him:
"Let you not pass
Abandon
Return to the world
From whence you came
And seek payment
Not only for thine own anguish
But vindicate the souls
Of the Unavenged"
And they placed in his hands
A sword
Made for him
Called: Vengeance
Forged in brimstone
And tempered
By the woeful tears of the Unavenged
And to carry him up on his journey
Back to the upper world
They brought forth
Their Demon horse
Called: Black Death
A grim steed
So fearsome in might
And black in colour
That he could stand as one with the darkness...
Save for his burning eyes
of crimson fire
And on that night
They rode up from Hell
The pounding of his hooves
Did clap like thunder !
Chorus:
Burning, death, destruction
Raping the daughters and wives
In blood I take my payment
In full with their lives
No one can escape me
On Black Death I ride
When kissed by the sword of Vengeance
Your head lays there by your side
I take the lives of all that I once knew
The torn flesh of a slow death waits for you
Chorus:
Burning, death, destruction
Raping the daughters and wives
In blood I take my payment
In full with their lives
I spare not land or servants
My wake is sloathe and there
I take their wives and daughters
They stand there watching, watching
Hoping to get my life
But when I'm through they know they must pay
Chorus:
Burning, death, destruction
Raping the daughters and wives
In blood I take my payment
In full with they lives
With they lives
With they lives
With they lives
Porušil zákony starších,
tak mu vytrhli oko,
vzali jeho zemi a jmění,
odsoudili k smrti
Odešel k přílivu,
viděl jeho životní krev mizet...
Supi krouží čím dál níž
jeho kosti mohou být zlomené
ale duch nemůže zemřít
a bohové vidí jeho úzkost
a dávají mu znamení
ze dna oceánu
loď ztracených duší vystupuje
a vzali ho tam, kde nikdo nespí když nemrtví brečí
kde nikdo nespí, když nemrtví brečí
A v tom světě nad nimi
starší zpívají
Na jejich zemi kde žijí...
Nechte dozvonit zvon

Vyprávění:
Potkal u brány Hádese,
ochránce ztracených duší,
strážce nepotrestaných
A řekl mu:
"nenechávej přechod opuštěný
vrať se na svět
odkud si přišel
a najdi ocenění
nejen pro tvoje utrpení
ale ospravedlni duše
nepotrestané
dali mu do rukou
meč
vyrobený pro něj
pojmenovaný: pomsta
kovaný v síře
a temperovaný
truchlivými slzami nepotrestaných
A přivedli ho na jeho cestu
zpět na vyšší svět
Přinesli ho vpřed
Jejich démoní kůň
Pojmenovaný: Černá smrt
ponurý oř
v tak strašné síle
v černé barvě
že mohl stát jako jeden s temnotou...
zachránit pro jeho hořící oči
rudého ohně
a na noc
jeli nahoru z Pekla
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy