Texty písní Jesus culture You love never fails I adore YOU

I adore YOU

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I Adore You Lyrics
Jesus Culture

Mercy falls from Your heart down on me
Glory streams from Your face so lovely
A million words could not describe
How marvelous Your perfect light

I adore You
I will sing it with all my heart
I adore You
I love everything You are

That my heart, beats to the rhythm of Your heart
That my eyes focus on Your beautiful eyes
A million tongues could not express
How beautiful Your holiness

My life is yours and will be forever
My love is yours
Já Tě uctívám
Jesus Culture

Požehnání padá z Tvého srdce na mě
Svaté potoky z Tvé tváře jsou tak příjemné
Miliony slov to nelze popsat
Jak úžasné je Tvé dokonalé světlo

Já Tě uctívám
Budu zpívat celým svým srdcem
Já Tě uctívám
Miluji vše co jsi

Že mé srdce, byje to rytmu Tvého srdce
Že mé oči se soustředí na Tvé nádherné oči
Miliony jazyků nevyjádří
jak krásná je Tvá svatost

Mý život je Tvůj a bude navěky
Má láska je Tvá
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy