Texty písní Joe Brooks Constellation Me Five Days Of Summer

Five Days Of Summer

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

She leaves just silence in her path
A short goodbye, some photographs
I took them with me on the plane from Appledoore into LA
This broken heart it doesn't hurt
Still wear these memories on my shirt
From five days of summer in the rain

Now I'm falling towards the ground, it's coming at me way too fast
But you don't learn to fly, if you're not prepared to crash

She's the sunlight in my eyes
She's a bittersweet goodbye
And I just can't tell you why
I'd let her break my heart again
For those five days of summer in the rain, in the rain

Ten hours is too much time to think
I wrote a song I'd never sing
About a queen who lost her crown
About a boy who almost drowned
These angel city lights are mine
I wont forget but leave behind
Those five days of summer in the rain

Now I'm falling towards the ground, it's coming at me way too fast
But you don't learn to fly, if you're not prepared to crash

She's the sunlight in my eyes
She's a bittersweet goodbye
And I just can't tell you why
I'd let her break my heart again
For those five days of summer in the rain

Cause when it rains it's sure to poor in Appledoore
We took the waves, She showed me life, She showed me love, I had it all
And all the time she's not around I want her more
She's so beautiful

She's the sunlight in my eyes
She's a bittersweet goodbye
And I just can't tell you why
I'd let her break my heart again
For those five days of summer in the rain
In the rain
Five days of summer in the rain
In the rain
Five days of summer in the rain
Na cestě zanechává jen ticho
Krátké sbohem, nějaké fotky
Vzal jsem je s sebou do letadla z Appledoore do LA
Tohle zlomené srdce nebolí
Pořád nosím vzpomínky na své košili
Z pěti dní léta v dešti

Teď padám směrem k zemi, přichází to na mě až příliš rychle
Ale nenaučíš se létat, pokud nejsi připravený spadnout

Ona je záře v mých očích
Ona je hořkosladké sbohem
A já ti prostě nemůžu říct proč
Jsem ji nechal mi znovu zlomit srdce
Po těch pět dní léta v dešti, v dešti

Deset hodin je moc dlouhá doba na přemýšlení
Napsal jsem píseň, kterou bych nikdy nezpíval
O královně, co ztratila korunu
O klukovi, co se skoro utopil
Tyhle andělská světla jsou moje
Nezapomenu, jen to nechám za sebou
Těch pět dní léta v dešti

Teď padám směrem k zemi, přichází to na mě až příliš rychle
Ale nenaučíš se létat, pokud nejsi připravený spadnout

Ona je záře v mých očích
Ona je hořkosladké sbohem
A já ti prostě nemůžu říct proč
Jsem ji nechal mi znovu zlomit srdce
Po těch pět dní léta v dešti, v dešti

Protože když prší, je tu jistota, že déšť padá v Appledoore
Užíváme si vlny, ukázala mi život, ukázala mi lásku, všechno jsem to měl
A celou dobu, po kterou tady není, ji chci víc
Je tak krásná

Ona je záře v mých očích
Ona je hořkosladké sbohem
A já ti prostě nemůžu říct proč
Jsem ji nechal mi znovu zlomit srdce
Po těch pět dní léta v dešti
V dešti
Pět dní léta v dešti
V dešti
Pět dní léta v dešti
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy