Texty písní Jon Secada Its enough

Its enough

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Out of sight then out of mind
It's not as easy as I expected
Is the reality I find
And it's sad to hear it
And it's sad to talk about it
Cause, baby, I still need you
Feel the need to hold you
Baby, I still care.

It's enough to know
That I'm always gonna love you
All my life
And to let you go
It's enough to say goodbye.

What I wanted, what I want
Are simply not the same things
But it's too late to turn back time
Still I want to tell you
That I'll always be right here for you
No matter where you go
No matter what you do.

It's enough to know
That I'm always gonna love you
All my life
And to let you go
It's enough to say goodbye.
Z pohledu pak sejde z mysli
Není to tak jednoduché, jak jsem očekával
Je skutečnost najdu
A je smutné slyšet
A to je smutné, že o tom mluvit
Příčina, baby, pořád tě potřebuju
Pocit, že je třeba držet
Baby, jsem ještě jedno.

Je to dost znát
To jsem vždycky budu milovat
Celý svůj život
A nechat jít
Je to dost rozloučit.

To, co jsem chtěl, co chci
Jsou prostě stejné věci
Ale je příliš pozdě vrátit čas
Ještě chci říct
Že budu vždycky tady pro Vás
Bez ohledu na to, kam jít
Bez ohledu na to, co děláte.

Je to dost znát
To jsem vždycky budu milovat
Celý svůj život
A nechat jít
Stačí si říct sbohem
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy