Texty písní Jorn Lande Spirit Black I Walk Alone

I Walk Alone

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Put all your angels on the edge
Keep all the roses, I'm not dead
I left a thorn under your bed
I'm never gone

Go tell the world I'm still around
I didn't fly, I'm coming down
You are the wind, the only sound
Whisper to my heart
When hope is torn apart
And no one can save you

I walk alone
Every step I take I walk alone
My winter storm holding me awake
It's never gone
When I walk alone

Go back to sleep forever more
Far from your fools and lock the door
They're all around and they'll make sure
You don't have to see
What I turned out to be
No one can help you

I walk alone
Every step I take I walk alone
My winter storm holding me awake
It's never gone
When I walk alone

Waiting up in heaven
I was never far from you
Spinning down I felt your every move

I walk alone
I walk alone
Every step I take I walk alone
My winter storm holding me awake
It's never warm
When I walk alone
Dej všechny své anděly stranou,
Schovej všechny růže, nejsem mrtvý
Nechal jsem trn pod tvou postelí
Nikdy neodejdu

Běž říct světu že jsem stále kolem
Nelétal jsem, sestupuji
Jsi vítr, jediný zvuk
Šeptající mému srdci
Když naděje se otočí
A nikdo tě nemůže zachránit

Jdu sám
Každý krok co udělám
Jdu sám
Má zimní bouře
Drží mě vzhůru
Nikdy to neodejde
Když jdu sám

Vrať se spát navždy
Dál od těch bláznů a zamkni dveře
Jsou všude kolem a přesvědčí tě
Nemusíš vidět
V co jsem se změnil
Nikdo ti nepomůže

Jdu sám
Každý krok co udělám
Jdu sám
Má zimní bouře
Drží mě vzhůru
Nikdy to neodejde
Když jdu sám

Počkám si v nebi
Nikdy jsem nebyl daleko do tebe
Padající dolů jsem cítil každý tvůj pohyb

Jdu sám

Jdu sám
Každý krok co udělám
Jdu sám
Má zimní bouře
Drží mě vzhůru
Nikdy to neodejde
Když jdu sám
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy