Texty písní Josh Groban Illuminations If I Walk Away

If I Walk Away

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Lately, I’ve been the quiet one
Waiting searching the lines
Of the songs you played for me
Sailing into the misty air
Fading bound for I don’t know where
When I’m there I’ll see

And If I walk away
Please follow me
If I walk away
Please follow me

Weightless drifting through stars I got
Faithless woke in the dark
And I made this from my dream
Play me all your sweet rhymes
Recreate me, now comes the time
When I’ll need your truth to see

So if I walk away
Please follow me
Yeah if I walk away
Please follow me

Walk away
Let the fear fall away
Into the fire you made
Scarlet and gold
Walk away
Head for the light of day
Follow a brighter way
Out of the cold and dark
Down to the one bright spark
Futures that all might start
Someday

So if I walk away
Please follow me
If I walk away
Please follow me

Fragments shells of a long ago lifetime
Faces that once were mine
Thrown down by the sea

So if I walk away
Please follow me
Yes if I walk away
Walk away
Walk away
Would you please follow me
Poslední dobou v tichosti
Čekám, hledám řádky písní
Které jsi pro mě hrála
Plavím se do mlhy
Mám namířeno neznámo kam
Až tam budu, uvidím

A pokud odejdu
Prosím, následuj mě
Pokud odejdu
Prosím, následuj mě

Z beztížné plavby mezi hvězdami
Jsem se nevěřícně probudil do tmy
A tohle jsem stvořil ze snu
Zahraj mi všechny své sladké verše
Znovu mě stvoř, přichází čas
Kdy budu potřebovat, aby tvá pravda prozřela

Takže pokud odejdu
Prosím, následuj mě
Ano, pokud odejdu
Prosím, následuj mě

Odejdu
Odhodím strach
Do šarlatového a zlatavého ohně
Který jsi rozdělala
Odejdu
Zamířím k dennímu světlu
Půjdu po jasnější cestě
Pryč z chladu a temnoty
K jediné zářivé jiskře
K budoucnosti, která snad jednoho dne
Začne

Takže pokud odejdu
Prosím, následuj mě
Pokud odejdu
Prosím, následuj mě

Úlomky skořápek dávného života
Tváře, které kdysi byly mé
Odhozené do moře

Takže pokud odejdu
Prosím, následuj mě
Ano, pokud odejdu
Odejdu
Odejdu
Mohla bys mě, prosím, následovat
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy