Texty písní Judas Priest Nostradamus CD 1 Prophecy

Prophecy

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I am the darkness
Born out of light
I am the force
The fire
That burns here
Tonight

Bringing the future
To all mankind
Guider of life
Of death
The dight
Of the blind

Your future lies
Within my eyes
What I predict
Will terrify
I can't control
What comes to be
From the past
To the present
To eternity

I am Nostradamus
Do you you believe
I am Nostradamus
That I conceive

Master of chaos
Anger and rage
I hold the key
My presence
Will unlock the cage
I am your witness
The one who can tell
Bearing the sword
The shield
To your heaven
Ffrom hell

As I unfold
The mystery
I change
The course
Of history
With premonitions
From the void
Will you live
Will you die
Will your worlds
Collide

I am Nostradamus
The hand of fate
I am Nostradamus
With love and hate

Lost in this vortex
The mystery begins
Will you be victim
Saved from your sins
Time is illusion
Trapped in the skies
Destiny's calling
Hear from my eyes

Many years ago
A boy was born
A boy with a gift
A gift that would be
The envy
Of all mankind
To see
What no other could
Great visions
Of the future
Or would a curse
Be bestowed on the boy
The boy whose name
Was Nostradamus
Damus, damus
Damus, damus, damus

I am Nostradamus
Do not forsake
I am Nostradamus
Your life's at stake

I am Nostradamus
The lightning rod
I am Nostradamus
The voice of God

Celestial comets
Reign towards earth
Alchemy's tempest
Predicting your worth
Pray for deliverence
Escape if you can
For I have borne witness
To the purging of man
Já jsem temnota
Zrozen ze světla
Já jsem síla
Oheň
Jenž zde hoří
Dnes večer

Přináším budoucnost
Celému lidstvu
Průvodce života
Smrti
Pohled
ze slepoty

Vaše budoucnost leží
Uvnitř mých očí
Co jsem předpověděl
Bude děsit
Nemůžu ovládat
To co příjde
Z minulosti
Do přítomnosti
Po večnost

Já jsem Nostradamus
Věříš tomu
Já jsem Nostradamus
Že se domnívám

Pán zmatku
Hněvu a zuřivosti
Držím klíč
Má přítomnost
Odemkne klec
Jsem váš svědek
Jediný, který může vyprávět
Nesoucí měč
Štít
Do nebe
z pekla

Když odhalím
Tajemství
Změním
Běh
Historie
S předtuchami
z prázdnoty
Budete žít
Budete umírat
Budou se vaše světy
Srážet

Já jsem Nostradamus
Ruka osudu
Já jsem Nostradamus
S láskou a nenávistí

Ztracen ve víru
Tajemství začíná
Staneš se obětí
Ušetřenou od svých hříchů
Čas je iluze
Chycena v nebi
Volání osudu
Slyšíš z mých očí

Před mnoha lety
Se narodil chlapec
Chlapec s darem
S darem, jenž by mohla být
Závist
Celého lidstva
Vidět
Co ostaní nemohou
Velké vize
O budoucnosti
Nebo prokletí
Propůjčené chlapci
Chlapci jehož jméno
Bylo Nostradamus
Damus, Damus
Damus, Damus, Damus

Já jsem Nostradamus
Nevzdávejte se
Já jsem Nostradamus
Váš život je v sázce

Já jsem Nostradamus
Blesková hůl
Já jsem Nostradamus
Hlas Boha

Nebeské komety
Prší k zemi
Alchymistická bouře
Předpovídá vaší cenu
Modlete se za vysvobození
Utečte, jestli že můžete
Neboť já zrodil svědectví
O očistě lidstva
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy