Texty písní Judas Priest Painkiller Between the Hammer and the Anvil

Between the Hammer and the Anvil

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Storm warning
But there's no fear
Lies forming
The sacrament lays bare

The sinner
Will testify
They'll suffer
When sacrificed on high

The burning sermons purge their evil words
Between the Hammer and the Anvil

Force rises
False rituals
Baptises
The body and the soul

Our union
Their fall from grace
Confession (confess your sins)
Will seal them to their fate

The burning sermons will survive their curse
Between the Hammer and the Anvil

Transgression
They pray on grief
Our mission
To purify belief

This altar
Gives power and light
They'll falter
While we are shining bright

The burning sermons consecrate their sin
Between the Hammer and the Anvil

Storm warning
But there's no fear
Bouře varuje
ale tady není strach.
Lži se vytváří
svátost leží obnažená.

Hříšníci
budou usvědčeni.
Budou trpět
až se dost obětují.

Hořící slavnosti vyčistí jejich zlá slova
mezi kladivem & kovadlinou.

Rodící se síly.
Falešné rituály,
baptisti !
Tělo a duše.

Náš spolek
ztratí jejich přízeň
přiznání (přizej své hříchy)
ocejchuje jejich osud.

Hořící slavnosti vyčistí jejich zlá slova
mezi kladivem & kovadlinou.

Prohřešek.
Modlí se, zarmoucení.
Náš úkol
je očistit víru.

Ten oltář
dává sílu a světlo.
Klopýtnou
když se rozzáříme jasně.

Hořící slavnosti vyčistí jejich hřích
mezi kladivem & kovadlinou.

Bouře varuje,
ale tady není strach.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy