Texty písní Julia Sheer Julia & Tyler Covers, Vol.1 Sparks Fly

Sparks Fly

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

The way you move is like a full on rainstorm
And I'm a house of cards
You're the kind of reckless
That should send me runnin'
But I kinda know that I won't get far
And you stood there in front of me
Just close enough to touch
Close enough to hope you couldn't see
What I was thinking of

Drop everything now
Meet me in the pouring rain
Kiss me on the sidewalk
Take away the pain
'cause I see sparks fly whenever you smile
Get me with those green eyes, baby, as the lights go down
Give me something that'll haunt me when you're not around
'cause I see sparks fly whenever you smile

My mind forgets to remind me
You're a bad idea
You touch me once and it's really something,
You find I'm even better than you imagined I would be.
I'm on my guard for the rest of the world
But with you I know it's no good
And I could wait patiently but I really wish you would...

Drop everything now
Meet me in the pouring rain
Kiss me on the sidewalk
Take away the pain
'cause I see sparks fly whenever you smile
Get me with those green eyes, baby, as the lights go down
Give me something that'll haunt me when you're not around
'cause I see sparks fly whenever you smile

I run my fingers through your hair and watch the lights go wild.
Just keep on keeping your eyes on me, it's just wrong enough to make it feel right.
Lead me up the staircase
Won't you whisper soft and slow?
I'm captivated by you, baby, like a firework show.

Drop everything now,
Meet me in the pouring rain,
Kiss me on the sidewalk,
Take away the pain
'cause I see sparks fly whenever you smile.
Get me with those green eyes, baby, as the lights go down
Give me something that'll haunt me when you're not around
'cause I see sparks fly whenever you smile

The sparks fly...
Oh, baby, smile...
The sparks fly...
Způsob, jakým se pohybuješ, je jako vrchol bouřky
A já jsem domeček z karet
Ty jsi ten lehkomyslný typ
To by mne mělo poslat utíkat
Ale já trochu vím, že jsem se daleko nedostala
A ty jsi tam stál přede mnou
Dost blízko na dotek
Dostatečně blízko,abys doufal v to co nemůžeš vidět
Je to co jsem myslela

Nech všechno teď být
Sejdeme se v lijáku
Polib mě na chodníku
Dáme pryč bolest
Protože vidím létat jiskry, kdykoli se usměješ
Dostaň mě s těmi zelenýma očima, baby, ař ty světla zhasnou
Dej mi něco, co mě bude pronásledovat , když nebudeš v okolí
Protože vidím létat jiskry, kdykoli se usměješ

Moje mysl mi zapomněla připomenout
Že jsi špatný nápad
Dotkneš se mě jednou a je to opravdu něco,
Zjistíš že jsem lepší než ty, představ si že bych byla.
Já jsem na mé stráži pro zbytek světa
Ale s tebou já vím, je to k ničemu
A mohla bych trpělivě čekat, ale by bych opravdu ráda,kdyby jsi...

Nech všechno teď být
Sejdeme se v lijáku
Polib mě na chodníku
Dáme pryč bolest
Protože vidím létat jiskry, kdykoli se usměješ
Dostaň mě s těmi zelenýma očima, baby, ař ty světla zhasnou
Dej mi něco, co mě bude pronásledovat , když nebudeš v okolí
Protože vidím létat jiskry, kdykoli se usměješ

Projíždím ti prstama vlasy a dívám se na světla jak volně září
Udrž své oči na mě, je to prostě dost špatné,abys to cítil
Vedeš mě po schodech nahoru
Nebudeš mi šeptat nic hloupě a pomalu?
Jsem tebou zaujatá,baby,jako ohňostrojová show

Nech všechno teď být
Sejdeme se v lijáku
Polib mě na chodníku
Dáme pryč bolest
Protože vidím létat jiskry, kdykoli se usměješ
Dostaň mě s těmi zelenýma očima, baby, ař ty světla zhasnou
Dej mi něco, co mě bude pronásledovat , když nebudeš v okolí
Protože vidím létat jiskry, kdykoli se usměješ

Létají jiskry ...
Oh, baby, úsměv ...
Létají jiskry ...
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy