Texty písní Justin Timberlake FutureSex/LoveSounds Feat. Ciara - Love,Sex,Magic

Feat. Ciara - Love,Sex,Magic

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

1, 2, 3 Go...
Ciara...
Sex...
Ciara...
Here we go, talk to 'em...

[Ciara]
Ya touch is so magic to me
Stangest things can happen
The way that you react to me
I wanna do something you can't imagine
Imagine, if it was a million me's talking sexy to ya like that
Ya think ya can handle, boy if I give you my squeeze
And I need you to push it right back

Baby show me, show me,
What's your favorite trick that you wanna use on me
And I'll volunteer...
And I'll be flowing, and going til clothin but shoes on me
Ohh baby...

[Ciara & Justin Timberlake]
All night show, just you in the crowd
Doin' tricks you never seen...
And I bet that I can make ya believe
In love and sex and magic
So let me drive my body around ya
I bet you know what I mean
Cause you know that I can make you believe
In love and sex and magic

[Justin Timberlake]
Everything ain't what it seems
I wave my hands and I got you
And ya feel so fly, assistin' me
But now is my turn to watch you
I ain't gonna stop you
If ya wanna grab my neck, talk sexy to me like that
Just do what I taught you, girl when I give you my heat
And I need you to push it right back

[Ciara]
Baby show me, show me,
What's your favorite trick that you wanna use on me
And I'll volunteer...
And I'll be flowing, and going to go the distant place
And nothing but shoes on me
Ohh baby..

[Ciara & Justin Timberlake]
All night showing, just you and ya crowd
Doin' tricks you never seen...
And I bet that I can make ya believe
In love and sex and magic
So let me drive my body around ya
I bet you know what I mean
Cause you know that I can make you believe
In love and sex and magic

This is the part where we fall in love (Ohh, suga..)
Let's slow it down, so we fall in love (Ohh...)
But don't stop when you give it to me
Ciara...

All night showing, just you and ya crowd
Doin' tricks you never seen...
And I bet that I can make ya believe
In love and sex and magic
So let me drive my body around ya
I bet you know what I mean
(You know what I mean)
Cause you know that I can make you believe
In love and sex and magic

All night showing, just you and ya crowd
Doin' tricks you never seen...
And I bet that I can make ya believe
In love and sex and magic
So let me drive my body around ya
I bet you know what I mean
(You know what I mean)
Cause you know that I can make you believe
In love and sex and magic

Yeah...
Uh, uh, uh...
Yeah, I see you on the floor
Get it girl
Love, sex and magic
I see you on the floor
You know what I mean
Get it girl
I bet that I can make you believe
In love and sex and magic, ow!
I See you on the floor
Get it girl...
1, 2, 3 Go ...
Ciara ...
Sex ...
Ciara ...
Je to tady, promluvit s 'em ...

[Ciara]
Ya touch je to kouzlo pro mě
Stangest co se může stát
Způsobem, že reagujete na mě
Chci udělat něco, co nedokážu představit
Představte si, kdyby to bylo milion mě mluví sexy, aby tě takhle
Ya think ya zvládne, chlapče, kdybych ti můj zmenšování
A musím vám dovést ji zpátky

Baby ukaž mi, ukaž mi,
Jaký je váš oblíbený trik, který chcete použít na mě
A já budu dobrovolník ...
A já budu proudění a jít do clothin boty, ale na mě
Ohh baby ...

[Ciara & Justin Timberlake]
Všechny noční show, jen si v davu
Doin 'triky jste nikdy neviděl ...
A vsadím se, že dokážu tě uvěřit
V lásce a sexu a magie
Dovolte mi tedy řídit moje tělo asi jo
Vsadím se, že víte, o čem mluvím
Protože ty víš, že mohu dělat si myslíte, že
V lásce a sexu a magie

[Justin Timberlake]
Všechno je to, co se zdá
Zamával jsem si ruce a já jsem vás
A ya cítit tak podívejte, assistin 'me
Ale teď je řada na mně se dívat na vás
Já se nebudu zastavit
Ya-li chtít chytit krku, sexy mluvit se mnou takhle
Jen to, co jsem tě učil, holka, když jsem vám své teplo
A musím vám dovést ji zpátky

[Ciara]
Baby ukaž mi, ukaž mi,
Jaký je váš oblíbený trik, který chcete použít na mě
A já budu dobrovolník ...
A já budu proudění a jít jít vzdáleném místě
A nic jiného než boty na mě
Ohh baby ..

[Ciara & Justin Timberlake]
Celou noc tom, jen ty a ya davu
Doin 'triky jste nikdy neviděl ...
A vsadím se, že dokážu tě uvěřit
V lásce a sexu a magie
Dovolte mi tedy řídit moje tělo asi jo
Vsadím se, že víte, o čem mluvím
Protože ty víš, že mohu dělat si myslíte, že
V lásce a sexu a magie

Toto je část, kde jsme se zamilovat (Ach, suga ..)
Pojďme se zpomalit, tak jsme se zamilovat (Ohh. ..)
, Ale nezastaví, když mi to dej
Ciara ...

Celou noc tom, jen ty a ya davu
Doin 'triky jste nikdy neviděl ...
A vsadím se, že dokážu tě uvěřit
V lásce a sexu a magie
Dovolte mi tedy řídit moje tělo asi jo
Vsadím se, že víte, o čem mluvím
(Víte, co myslím)
Protože ty víš, že mohu dělat si myslíte, že
V lásce a sexu a magie

Celou noc tom, jen ty a ya davu
Doin 'triky jste nikdy neviděl ...
A vsadím se, že dokážu tě uvěřit
V lásce a sexu a magie
Dovolte mi tedy řídit moje tělo asi jo
Vsadím se, že víte, o čem mluvím
(Víte, co myslím)
Protože ty víš, že mohu dělat si myslíte, že
V lásce a sexu a magie

Jo ...
Ehm, ehm, ehm ...
Jo, vidím, že na podlaze
Si to holka
Láska, sex a magie
Vidím, že jste na podlaze
Víš, co myslím
Si to holka
Vsadím se, že dokážu si myslíte, že
V lásce a sexu a magie, ow!
Vidím, že jste na podlaze
Si to holka ...
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy