Texty písní K'naan The Dusty Foot Philosopher In The Beginning

In The Beginning

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Yiiiiaaaoowww!
*breathing
*
So -
In the beginning there was hum
From a poet whose pulse fell
Drum drum drum!

He would perform prayers and all
Till one day he heard a voice call
Come come come!

Suspicious he moved with vicious caution
Dismisses, he thinks it's a little off

People get held back
By the voice inside them

Yo -
The voice said I'm poised to speak inside you
Rejoice and please let me invite you
To evil, greed and lies too

Yeah -
Confusing days he moved in ways he soon became a kuuni
Boom boom boom
And knock on his door his lord is no more
And knock on his door his soul is no more

La la la la- yeah
La la la la- that was in the beginning
La la la la- as the story goes on
La la la la-

So so so -
The poet's got a proposal
He would always hope but never know
What it feels to be free

He would be the frozen imposed as the chosen on all those opposing
But he would be greedy
That's got him there
He's power hungry and proud too

People don't care, people just scared
People don't care, people just prayer

La la la la- yeah
La la la la- that was in the beginning
La la la la- there was a hum
La la la la- and things change
La la la la-

Yeah, yeah, yeah -
Say -
It's better to light a candle than to curse the dark
In the eyes of the youth there are question marks
Like freedom
Freedom for the mind and soul
We don't see them
See them for their worth at all
That's why we lead them
Lead them to these wars and what is it we feed them
Feed them our impurities and who it is we treat them
Treat them like the enemy humanity will need them
Need them like the blood we spill and where freedom

Freedom for the hearts we fill
Mislead them
They hunger for the love we give
But we cheat them

The cops beat them when all he wants is his freedom
So they defeat them
Whatever spirit he's got
Beat them

And they teach them that the rest of the world don't need him
And he believes it's a disease that he's heathen
Put up your fists if all you want is freedom
Put up your fists if all you want is -

La la la la- That was in the beginning
La la la la- And things change
La la la la-

Yeah, yeah, yeah -
And we keep holding on
And we keep being strong
And we keep going on
And on and on and on

And we keep holding on
And we keep being strong
And we keep going on
And on and on and on
3x
Yiiiiaaaoowww!
* Dýchání *

Takže -
Na počátku byl šum
Z básníka, jehož puls klesl
Buben buben buben!

On se modlil a všechno
Až jeden den slyšel hlas volající
Pojď, pojď, pojď!

Podezřelý se přestěhoval s podezřelou opatrností
Propuštění, myslí si to je trochu pryč

Lidé zadržují
Hlas uvnitř nich

Jo -
Hlas řekl: Jsem připraven mluvit uvnitř vás
Radujte se a prosím, dovolte mi, abych Vás pozval
Pro zlo, nenasytnost a lži také

Jo -
Matoucí dny se přestěhoval z cesty brzy se stal kuuni
Vzkvétej Vzkvétej Vzkvétej
A klepání na jeho dveře jeho lord už není
A klepání na jeho dveře jeho duše už není

La la la la-jo
La la la la- který byl na začátku
La la la la- jak příběh pokračuje
La la la la-

Tak jakž takž -
Básník dostal návrh
On vždy doufal, ale nikdy nevěděl
Jaký to pocit být volný

Byl by ten zmražený uložený, jako si vybral na všechny ty nepřátelské
Ale on by byl chamtivý
Který ho dostal tam
Je moc hladový a také hrdý

Lidé se nestarají, lidé se prostě bojí
Lidé se nestarají, lidé se prostě modlí

La la la la-jo
La la la la- který byla na začátku
La la la la-tam byl šum
La la la la-a věci se mění
La la la la-

Jo, jo, jo -
Říká -
Je lepší zapálit svíčku než proklínat tmu
V očích mladých lidí jsou otazníky
Jako je svoboda
Svoboda pro mysl a duši
Děláme, že je nevidíme
Podívejte se pro jejich hodnotu vůbec
To je důvod, proč je vést
Vést je k těmto válkám a co je to krmit
Krmit je našimi nečistotami a kdo to s nimi zachází
Zacházet s nimi stejně jako nepřátelská lidskost budou to potřebovat
Potřebovat jako krev rozlejeme a kde svoboda

Svobodu pro srdce naplníme
Pomýlíme je
Hladoví po lásce my dáme
Ale my je podvádíme

Policajti je bijí když všechno, co chce je jeho svoboda
Tak je poráží
Jakýkoliv duch je dostal
Tlučte je

A naučit je, že zbytek světa ho nepotřebuje
A on věří, že je to choroba, že je pohan
Dejte nahoru svoje pěsti, když všechno co chceš je svoboda
Dejte nahoru svoje pěsti, když všechno co chceš je -

La la la la-To bylo na počátku
La la la la-a věci se mění
La la la la-

Jo, jo, jo -
A my vytrváme
A budeme silní
A fungujeme dál
A dál a dál a dál

A my vytrváme
A budeme silní
A fungujeme dál
A dál a dál a dál
3x
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy