Texty písní K'naan Troubadour Bang Bang

Bang Bang

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

(Intro)

She shot me, she shot me,
Bang, bang… she shot me. (x3)
She shot me, she shot me,
Bang, bang. (Get out the way, yo)

(Verse 1)

Ahh… there she goes again,
The girl is Ethiopian.
In other words, she came through explodin’
In the podium, dynamite
Napoleon like sodium mixed with petroleum,
Slowly but surely, she was walking toward me
Cut the convo short ‘cause she had to wake up early,
But continuing the story,
Don’t worry she gave me digits for her Blackberry
“You’re very handsome” is what she said.
And the way she looked in my eyes said “Put me to bed.”

(Pre-chorus)

Oh my, oh my, I should have known when she said to me on the phone:
“You do not know me very well, but I would never hurt a fly.”
Then she aimed at my chest with love in her eye.
I said she aimed at my chest with love in her eye.

(Chorus)

Adam Levine:
She was walkin’ around with a loaded shotgun
Ready to fire me a hot one.
It went bang, bang, bang…
Straight through my heart. (Straight through my heart)
[ From: http://www.elyrics.net/read/k/k_naan-lyrics/bang-bang-lyrics.html]
Although I could have walked away,
I stood my ground and let her spray.

K’naan:
She shot me, she shot me
Bang ,bang… she shot me (x3)
She shot me, she shot me
Bang, bang.

(Verse 2)

Scorpion,
She’s so hot she’s a scorch-ian,
Killing me softly,
Lauryn or Kevorkian,
Couldn’t tell if she’s coo-coo or corky, when
I asked her her name she said “Call me Ten.”
Testing, testing
Things just got more interesting
She’s dressed in a vest pin, double-breasted holster,
A very Western toaster,
She ain’t nothing Kosher.
Ah… she lets me closer.
Hotter than a pepper-crusted Samosa
While I try to keep my composure.

(Chorus)

(Bridge)

Am I wrong?
But what is love without the pain to go along?
And what is pain if not the reason for me to sing this song?
And this song is for the weak and for the strong.
Cause I was strong and still…
She got me, she got me,
Bang, bang… she got me.
She got me, she got me,
Bang, bang.

(Chorus)
Zasáhla mě, zasáhla mě.
Bum, bum. Zasáhla mě. (x3)
Zasáhla mě, zasáhla mě.
Bum, bum. (Vypadni ven, yo).

(Sloka 1)

Ah, tam opět jde.
Ta dívka je Etiopka.
Jinými slovy přišla přes výbuch.
Na pódiu, dynamit.
Jako Napoleon smíchaný se sodíkem a ropou.
Pomalu ale jistě šla směrem ke mně.
Střihla krátký pokec, protože musela brzy vstávat.
Ale pokračujme v příběhu.
Nebojte se, dala mi svoje číslo na Blackberry.
"Jsi moc hezký," je to, co řekla.
A jak vypadala v mých očích řekla: "Ulož mě do postele."

Oh, oh. Měl jsem vědět, že když mi řekla
do telefonu:
"Neznáš mě moc dobře, ale já bych nikdy neublížila ani mouše."
Pak zamířila na mou hruď s láskou v očích.
Řekl jsem, že zamířila na mou hruď s láskou v očích.

(Refrén)

Adam Levine:
Šla kolem s nabitou brokovnicí,
připravená střelit mě.
Šlo to bum, bum, bum.
Rovnou do srdce, (rovnou do srdce).
I když jsem mohl jít pryč,
stál jsem na místě a nechal ji postřikovat.

K’naan:
Zasáhla mě, zasáhla mě.
Bum, bum. Zasáhla mě. (x3)
Zasáhla mě, zasáhla mě.
Bum, bum.

(Sloka 2)

Scorpion:
Je tak úžasná.
Nežně mě zabíjí.
Lauryn nebo Kevorkian:
Nemůžu říct jestli je cool nebo bujná, když
jsem se jí zeptal, jak se jmenuje, řekla: "Říkej mi desítko."
Testování, testování.
Věci jsou ještě zajímavější.
Je oblečená ve vestě, dvouřadové pouzdro
Velmi západní toustovač.
Ona není žádný košér.
Ah, nechá mě jít blíž.
Ostřejší než pepř Samosa.
Zatímco se snažím udržet klid.

(Refrén)

Mýlím se?
Ale co je láska bez společné bolesti?
A co je bolest, když ne důvod zpívat tuhle píseň?
A tahle píseň je pro slabé i pro silné,
protože já byl silný stále.
Zasáhla mě, zasáhla mě.
Bum, bum. Zasáhla mě.
Zasáhla mě, zasáhla mě.
Bum, bum.

(Refrén)
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy