Texty písní K'naan Troubadour Somalia

Somalia

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Uh,
Yeah,
Somalia

Yeah,
I spit it for my block,
It’s an ode, I admit it.
Here the city code is lock and load
Any minute is rock and roll
And you rock and roll,
And feel your soul leavin’.
It’s just the wrong dance
That'll leave you not breathin’.
I’m not particularly proud
Of this predicament but,
I’m born and bred
In this tenement, I'm sentimental, What?!
Plus it’s only right to represent my hood
And what not.
So I’m about to do it in the music; in the movies.
Cut to the chase pan across to the face
I'm right there.
Freeze frame on the street name
Oops wait a minute,
This is where the streets have no name
And the drain of sewage.
You can see it in this boy how the hate is brewin’
Cause when his tummy tucks in
Fuck the pain is fluid.
So what difference does it make,
Entertaining threw it.
Some get high mixing coke and gun powder, sniffin’.
She got a gun but could have been a model or physician.

So what you know bout the pirates terrorize the ocean.
To never know a simple day without a big commotion.
It can’t be healthy just to live with a such steep emotion.
And when I try and sleep, I see coffins closin’. (Repeat)

Yeah,
Yeah,
We used to take barb wire
Mold them around discarded bike tires.
Roll em down the hill in foot blazin’.
Now that was our version of mountain bike racing
Daammn!
Do you see why it’s amazing,
When someone comes out of such a dire situation
And learns the English language,
Just to share his observation!
Probably get a Grammy without a grammar education.
So fuck you school and fuck you immigration!
And all of you who thought I wouldn’t amount to constipation.
And now I’m here without the slightest fear and preservation,
They love me in the slums and in the native reservations.
The world is a ghetto with ministerin’ deprivation.
My mommy didn’t raise no fool did she hooyo?
I promise I would get it and remain strictly loyal.
Cause when they get it then they let it all switch and spoil.
But I just illuminated it like kitchen foil.
A lot of main stream niggas is yappin’ about yappin’
A lot of underground niggas is rappin’ about rappin’.
I just wanna tell you what’s really crackalackan
Before the tears came down this is what happened.

So what you know bout the pirates terrorize the ocean.
To never know a simple day without a big commotion.
It can’t be healthy just to live with a such steep emotion.
And when I try and sleep, I see coffins closin’.
Uh,
Yeah,
Somálsko

Yeah,
Chrlím to pro mé obydlí
Je to óda, uznávám
Zde je zákon zamčen a nabit
Jakákoli minuta je rock´n´roll
A ty se kolébáš a válíš
A cítíš svou duši, jak tě opouští
Je to prostě špatný tanec
Opouštím tě, když nedýcháš
Opouštím tě, ne zrovna pyšný
Na tuhle situaci, ale
Jsem zrozen a zplozen
V tomto obydlí, jsem sentimentální, co?!
Navíc je to správné, reprezentovat mou bandu
A co ne.
Tak to chci reprezentovat v hudbě, ve filmu
Bouchnout pánví po hlavě
Jsem tady
Zamrzlý rám na jménu ulice
Oops, počkej chvíli
Tady ulice nemají jméno
A odtok odpadu
Můžeš to vidět na tomto chlapci, jak je nenávist hrozná
Protože když jeho žaludek bolí
Sakra, bolest je kapalina
Tak jaký je to rozdíl
Bavení se hazením
Nějaký frajeřiny míchání coly a střelného prachu, šňupání
Ona má zbraň, ale mohla by být modelkou nebo lékařkou

Co ty víš o pirátech, kteří terorizují oceán
Nikdy nepoznat den bez velkého rozruchu
Není zdravé žít s tak nahnutými city
A když zkouším usnout, vidím jak se rakve zavírají

Yeah,
Yeah,
Jsme zvyklí vzít ostnatý drát
Obalit jím zničené pneumatiky
A jezdit s nima z kopce
Tak to je náš způsob ježdění na horských kolech
Sakra!
Vidíš, jak je to úžasné?!
Když se někdo dostane z hrozné situace
A naučí se anglicky
Aby se rozdělil o své poznatky
Možná získá cenu Grammy bez znalosti pravopisu
Tak kašlu na školu a na stěhování
A na všechny, co si myslí, že nezvládnu zácpu
A teď jsem tu s nepatrným strachem a záchranou
Milují mě ve slumech a v přírodních rezervacích
Svět je ghetto s nedostatkem vedení
Moje máma se nechovala bláznivě, hooyo?!
Přísahám, že toho dosáhnu a zůstanu věrný
Protože když to dostanou, nechají to změnit a zničit
A já to osvětlil jako kuchyňská fólie
Hodně průměrných negrů štěká o štěkání
Hodně drsných negrů rapuje o rapování
Prostě vám chci říct, co je vážně děsivé
Než spadnou slzy, to je co se stává

Co ty víš o pirátech, kteří terorizují oceán
Nikdy nepoznat den bez velkého rozruchu
Není zdravé žít s tak nahnutými city
A když zkouším usnout, vidím jak se rakve zavírají
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy