Texty písní Kanye West Graduation The Glory

The Glory

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

"I got fury in my soul, fury's gonna take me to the glory goal.
In my mind I can't study war no more."

[Chorus]
Gonna take you to the glory
Oh I can't study war
Yeah
I can't study war
No no
I can't study war
Yeah
I can't study war
Uh
I can't study war
Now where the southside
I can't study war
Uh uh uh
I can't study war
Now where the west side
I can't study war
Yep
I can't study war
Uh

[Verse 1]
Can I talk my shit again?…
Even if I don't hit again?
Dog are you fuckin’ kidding?
My hat, my shoes, my coat Louis Vuitton stitch
With Donatello Versace, that’s Louis Vuitton bitch
I think...Hennesey I drink I'm gone
Off that Bacardi Limon & Corona I'm zonin’
Class back in session so I upped it a grade
In two years Dwayne Wayne became Dwayne Wade
And ay please don't start me
I'm like Gnarls Barkley meets Charles Barkley
I'm pop the Barkers… I'm the hood the Parkers
While yall was in limbo I raised the bar up
I touched on everything
Married to the game rock a chain instead a wedding ring
Yall bridesmaids catch the garter
On nights when Ye romanced
Cameras flash so much that I gotta do that Yayo dance
I'm on award tour with Common my man
After each and every show a couple dykes in the van
It’s easy the hood love to listen Jeezy and Weezy
And oh yeah Yeezy...I did it for the glory

[Chorus]
I can't study war
No no
I can't study war
No no
The glory
I can't study war
No no
I can't study war
I did it for the glory
I can't study war
No no I can't study war
No no I can't study war
I did it for the glory
No no I can't study war
No no I can't study war
The glory
No no
I can't study war
Uh

[Verse 2]
What I'm supposed to do now man
the game all messed up
How I'm supposed to stand out
when everybody get dressed up
So yea at the Grammy's I went ultra Travolta
Yea that tuxedo mighta been a little guido
But with my ego I can stand here in a Speedo
And be looked at like a fuckin’ hero
The glory, the story, the chain, the polo, the night
The grind the empty bottles of no-doze
Tank on empty whippin’ my mama Volvo
Spent that gas money on clothes with logos
The fur is Hermes shit that you don't floss
The Goyard so hard think I'm Hugo's Boss
Why I gotta ask what that 2-door cost
House on the hills two doors from Tracey Ross
And I'm asking bout her girlfriends yea the dark skinnded one
She asking bout the speedboats I admit we rented them
When you meet me in person what do ya feel like
I know I know I look better in real life
I hear people compare themselves to BIG a lot
Ya know BIG & Pac ya know to get it hot
I guess after I live I wanna be compared to BIG
Anyone , Big Pun, Big L or Notorious
Get money and stunt and stay glorious
And I'mma stop killing these niggas
soon as the chorus hit

[Chorus]
No no I can't study war
Yeah im'a start killin' these nigga's soon as the chorus hit
I can't study war
No no
Uh
These haters be killing themselves they wanna come and get the glory
No no I can't study war
No no I can't study war
Uh
No no I can't study war
The glory
No no I can't study war
No no I can't study war
Uh ha
No no I can't study war
No no I can't study war
Now where the south side
No no I can't study war
No no I can't study war
Yeah
Now where the west side
No no I can't study war
Yeah
I can't study war
No no
I can't study war
No no
"Dostal jsem vztek v mé duši, vztek to chtít, abych slávu cíle.
V mé mysli nemohu studovat válku nic víc. "

[Chorus]
Vezmu vás k slávě
Oh, nemohu studovat válku
Jo
Nemůžu studovat válku
Ne ne
Nemůžu studovat válku
Jo
Nemůžu studovat válku
Uh
Nemůžu studovat válku
Tak kde Southside
Nemůžu studovat válku
Ehm ehm ehm
Nemůžu studovat válku
Nyní, kdy západní straně
Nemůžu studovat válku
Ano
Nemůžu studovat válku
Uh

[Verse 1]
Mohu mluvit můj shit znovu? ...
I když nemám hit znovu?
Pes jste fuckin 'srandu?
Můj klobouk, boty, kabát Louis Vuitton steh
S Donatello Versace, to je Louis Vuitton mrcha
Myslím, že ... Hennesey Piju já jsem pryč
Z toho Bacardi Limon a Corona jsem zonin '
Třídy zpět do session, tak jsem to zvýšil stupeň
Za dva roky Dwayne Wayne stal Dwayne Wade
A prosím, ay nezačnou mě
Jsem rád Gnarls Barkley splňuje Charles Barkley
Jsem pop Barkers ... Jsem Hood Parkers
Zatímco yall byl v limbu jsem zvedl laťku nahoru
Dotkl jsem se na všechno
Vzal do hry rock řetěz místo snubní prsten
Yall družičky chytit podvazek
Na noci, kdy Ye romanced
Fotoaparáty flash natolik, že musím dělat, že tanec Yayo
Já jsem na cenu turné se společným můj muž
Po každém ukázat pár žil ve van
Je to snadné kapotu si s chutí poslechnu Jeezy a Weezy
A ach jo Yeezy ... udělal jsem to pro slávu

[Chorus]
Nemůžu studovat válku
Ne ne
Nemůžu studovat válku
Ne ne
Sláva
Nemůžu studovat válku
Ne ne
Nemůžu studovat válku
Udělal jsem to pro slávu
Nemůžu studovat válku
Ne, ne, nemohu studovat válku
Ne, ne, nemohu studovat válku
Udělal jsem to pro slávu
Ne, ne, nemohu studovat válku
Ne, ne, nemohu studovat válku
Sláva
Ne ne
Nemůžu studovat válku
Uh

[Verse 2]
Co bych měl dělat teď muže
Hra všechny zpackal
Jak jsem měl vystupovat
když se všichni oblečený
Takže ano na Grammy to jsem šel ultra Travolta
Ano, že smoking mighta byl trochu Guido
Ale s mým egem mohu stát tady v Speedo
A být díval se na jako fuckin 'hrdina
Sláva, příběh, řetěz, pólo, v noci
Brousit prázdné láhve no-dřímoty
Tank na prázdné whippin 'moje máma Volvo
Utrácel peníze, že plyn na oblečení s logem
Kůže je Hermes hovno, že nemusíte nit
Goyard tak těžké, že jsem Huga Boss
Proč se musím ptát, co to 2-dveřový náklady
Dům na kopci dvoje dveře od Tracey Ross
A ptám se zápas její kamarádky ano tmě skinnded jeden
Ona ptát zápas rychlých motorových člunů jsem přiznat, že jsme jim pronajal
Když se sejdeme osobně, co si tě pocit
Já vím, já vím, že vypadají lépe v reálném životě
Slyšel jsem, že lidé srovnávají sami BIG hodně
Víš BIG & Pac víš, aby si to horký
Myslím, že poté, co žiji, chci být ve srovnání s velkými
Kdokoliv, Big Pun, Big L nebo Notorious
Získat peníze a kousek a zůstaňte slavné
A I'mma zastavit zabíjení těchto niggas
Jakmile sbor hit

[Chorus]
Ne, ne, nemohu studovat válku
Jo Im'a start zabije 'těchto nigga jakmile sbor hit
Nemůžu studovat válku
Ne ne
Uh
Tyto nenávidící se zabíjet sami chtějí přijít a dostat slávu
Ne, ne, nemohu studovat válku
Ne, ne, nemohu studovat válku
Uh
Ne, ne, nemohu studovat válku
Sláva
Ne, ne, nemohu studovat válku
Ne, ne, nemohu studovat válku
Uh ha
Ne, ne, nemohu studovat válku
Ne, ne, nemohu studovat válku
Nyní, kdy na jižní straně
Ne, ne, nemohu studovat válku
Ne, ne, nemohu studovat válku
Jo
Nyní, kdy západní straně
Ne, ne, nemohu studovat válku
Jo
Nemůžu studovat válku
Ne ne
Nemůžu studovat válku
Ne ne
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy