Texty písní Katatonia Dance of December Souls Without God

Without God

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Human Birds Watch the Sky
Where Dark formations sail
Infecting the area of God
"JHVA ELOHIM METH"

I am God creator of Life
I am God Enchanter of Death
Death - that now marks you
Life - that slowly pass away

Screams of fear, dismembering the wind
Helpless souls drowning in Pain
But storms of dawn...
A dawn without God

My spirit filled with hate sets free
The force of the Golden Dawn
Without God
Entomb your fear

The spirit is free
Jhva Elohim Meth
Satan laughs
Jhva Elohim Meth

I raise my fist
To the sky
Swear the Ancient oath of Black
The lambs shall bleed
Eternally bleed
God is Dead and shall forever be
Bezbožný

Okřídlení lidé pozorují nebe
Kde splývá temnota
A šíří se do míst Božích
,,Jhva Elohim Meth"

Jsem Bůh, stvořitel života
Jsem Bůh, mág smrti
Smrt - ta je tvým znamením
Život - pomalu mizí...

Výkřiky děsu, rozmetané větrem
Bezmocné duše topící se v bolesti
A bouře za úsvitem...
Za úsvitem bez Boha

Můj duch překypující záští osvobozuje
To násilí páchané na zlatoskvoucím svítání
Je bezbožný
Pohřbívá tvé obavy

Ten duch je volný
Jhva Elohim Meth
Ďábel se zmítá smíchy
Jhva Elohim Meth

Zdvihám pěst
K nebeským výšinám
Skládám přísahu černým temnotám
Jehněčí krev musí téci
Věčně
Bůh je mrtev a navždy bude(Jhva Elohim Meth = Bůh je mtrvý)
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy