Texty písní Katatonia Dead End Kings First Prayer

First Prayer

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

In the prayer
Can't seem to find the right words
But we stretch our dead arms
For salvation
The foundation
And the chemical need
Discordance put a veil
Over my creed

So sweet my fever now
Embraced by its tainted wings
Cup my hands and taste the spite
Immune to the truths you told

In the wake
Reverence in my every move
The wretched stars aligned
For dead wisdom
The apparition
Rise with my every breath
Grasping for the one
Who lie beneath

You leave now
Leave my void of prayers
Take these words to go with you
Take the splinters
See them fall

Idle stare
Who will come forth from the dry wind
And find my blood
And clothes and rust
Cleaned the past
Like water through stone
Earth did cast a shade
Over my sleep
V modlitbe
Nemôže nájsť správne slová
Ale mi naťahujeme mŕtve ruky
Pre spásu
Nadácia
A chemickú potrebu
Nesúhlas dať oponu
Len cez moju vieru

Moja, tak sladká horúčka
Obsahované jeho nakazenými krídlami
Pohár mojimi rukami a napriek chuti
Imúnny voči pravde čo si povedal

V dôsledku
Úcta v každom mojom ťahu
Úbohé hviezdičky v súlade
Pre mŕtve múdrosti
Zjavenie
Rastu v každom mojom dychu
Uchopenie pre jedného
Ktorý ležal pod tým

Teraz opúšťaš
Nechaj moju prázdnotu modlitieb
Vezmi tieto slová, pôdu s tebou
Vezmi triesky
Pozri ich pád

Nečinmi pohľad
Kto vyjde zo suchého vetra
A nájde moju krv
A šaty a hrdzu
Vyčistí minulosť
Ako voda po kameni
Krajinu zbavil tieňa
Cez môj spánok
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy