Texty písní Katatonia Dead End Kings Hypnone

Hypnone

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

You will never rest
Until the stars burn out
My day is done
I love the sound of no one coming by
Tomb beneath the trees
The name unsung
The darkness in the cracks

I am not what you have waited for

Trust
Nothing is enough
This hunting ground
I need the freedom to control my own
I need the sound of rain
Wearing dependence down
The line must be kept so thin
To live near life
Not within

No need to take the test
Before the dark must shine
Reflect my eyes
And strip this creation of mine
Tomorrow is so long
The dead end king is here
Black wings upon his back
Už nikdy nebudeš odpočívať
Pokiaľ hviezdy nevyhoria
Môj deň sa vykonáva
Milujem zvuk z ktorého neprichádzaš
Hrob po stromami
Meno nespievané
Tma v puklinách

Nie som to čo si čakal

Dôverovať
Nič, nestačí
Tento revír
Potrebujem slobodu aby som kontroloval seba
Potrebujem zvuk dažďa
Niesť závislosť dole
Línia sa musí byť tak tenká
Žiť blízko života
Nie je v rámci

Nie je potrebné ma testovať
Predtým musí tma zažiariť
Odráža sa v mojich očiach
A vyzlieka tuto stvorenie zo mňa
Zajtrajšok je tak ďaleko
Kráľ mŕtvych koncov je tu
Čierne krídla na jeho chrbte
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy