Texty písní Katatonia Dead End Kings The Act Of Darkening

The Act Of Darkening

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

So dark
Once an amusement park
Troubled whispers sound
On a mute merry-go-round

So cold
Once a playground of gold
Caved in long ago
And then poisoned with the snow

Oceans of time
Broken patterns align
Hearts washed upon the isle

It carries your name
Like radiance in the rain
The wailing sirens alarm

Old memories hang on and gravitate by weights of sorrow
Through cracks and wounds our pain reflected in a thousand mirrors
It is time for deeds to take the shape of vows and codes of promise
The time to let our minds speak silently in the act of darkening

Out of reach and gone from view
Now light is one step behind you
On the other side of the soul
The void resolves one final role

Collapse into absence
Tak tmavý
Jeden krát ako zábavný park
Problémy, šepká zvuk
Na stlmenie veselého obchádzania

Tak studený
Jeden krát na ihrisku zlata
Ustúpil dávno
A potom otrávil sneh jedom

Oceán času
Zrovnať poškodené vzory
Ostrov unavených sdrcií

To so sebou nesie svoje meno
Rovnako ako žiara v živote
Kvílenie alarmu sirény

Staré spomienky, vydržia a priťahujú závažie smútku
Ranami a puklinami sa prejavuje naša bolesť, v tisíckach zrkadiel
Je na čase aby naše skutky, sľuby dostali kód a tvár
Čas nechať našu myseľ hovoriť v tichosti, v akte zotmenia

Mimo dohas a preč od dohľadu
Teraz je svetlo, jeden krok za tebou
Na druhej strane duše
Odstrániť je posledná úloha

Stroskotanie do neprítomnosti
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy