Texty písní Kate Nash Made Of Bricks Mariella

Mariella

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I'm heavy handed
To say the least
My mother thinks
I'll be an awful clutcher
'Cause I spill things from stirring 'em too quickly
I'm far too loud
It's like, as soon as I've got an opinion
It just has to come out
I laugh at stupid things
Just 'cause they tickle me

And
Sometimes I wish
Sometimes I wish I was like Mariella
She got some prittstick
And she glued her lips together
So she never had to speak
Never had to speak
Never had to speak
People used to say she's as quiet as a mouse
She just doesn't make a peep

She marched to her wardrobe
And threw away the colour
Because wearing black looks mysterious
But it didn't impress her mother
She wanted to dress her baby
In patterns and flowers
But Mariella just crossed her arms
And so she cried for hours

Mariella, Mariella
My pretty baby girl
Unglue your lips from being together and
And wear some pink and pearls
You can have your friends 'round
And they can stay for tea
Won't you just try to fit in please
Do this for me

But Mariella just crossed her arms
As she walked up the stairs
And she went into her bedroom
And she sat on her bed
And she looked in the mirror
And she thought to herself
"If I wanna play, I can play with me
If I wanna think, I'll think in my head"

At school, Mariella didn't have many friends
Yeah the girls they all looked at her
And they thought she was quite strange
And the boys they're not really into girls at that age
And the teachers, they thought Mariella was just going through a phase.
But Mariella just smiled as she skipped down the road
Because she knew all the secrets in her world
Yes, she always got the crossword puzzle right everyday
And she could do the alphabet backwards
Without making any mistakes

Mariella, Mariella
Pretty, pretty girl
Mariella, Mariella
Happy in her own little world
Happy in her own little world

And she said
Yeah I'm never ever ever ever ever ever
Ever ever ever ever ever ever ever
Yeah I'm never ever ever ever ever ever
Ever ever ever ever ever ever ever
Yeah I'm never ever ever ever ever ever
Ever ever ever ever ever ever ever
Gonna unglue my lips from being together
She said I'm never ever ever ever ever ever
Ever ever ever ever ever ever ever
Yeah I'm never ever ever ever ever ever
Ever ever ever ever ever ever ever
Ever ever ever ever ever ever ever ever ever
Gonna unglue my lips from being together
Jsem nemotorná
To přinejmenším
Moje máma si myslí
že nic neudržím
protože rozliju věci tím, že je míchám příliš rychle
Jsem příliš hlasitá
Jakmile mám nějaký názor,
jakoby musel okamžitě ven
Směju se hloupým věcem
jen protože mě dráždí

A
Někdy si přeju
Někdy si přeju abych byla jako Mariella
Má nějaké lepidlo Pritt
a slepila si rty k sobě
takže nikdy nemusí mluvit
Nikdy nemusí mluvit
Nikdy nemusí mluvit
Lidi říkávali že je tichá jako myška
Prostě nevydá ani hlásku

Napochodovala ke skříni
A vyhodila barvy
protože nosit černou, je záhadné
To ale nezapůsobilo na její matku
Chtěla svého drahouška oblékat
do vzorů a kytek
Ale Mariella jen skřížila ruce
a proto hodiny brečela

Mariello, Mariello
má hezká holčičko
Odlep si rty od sebe
a nos nějakou růžovou a perly
můžeš si pozvat přátele
a můžou zůstat na čaj
Nemohla bys zkusit zapadnout, prosím
Udělej to pro mně

Ale Mariella jen zkřížila ruce
a odkráčela po schodech nahoru
Šla do ložnice
A posadila se na postel
Podívala se do zrcadla
A pomyslela si pro sebe
Když si chci hrát, můžu si hrát sama
Když chci myslet, můžu si to myslet pro sebe

Ve škole neměla Mariella mnoho přátel
Jo, všechny holky se na ni dívaly
a myslely si, že je celkem divná
A kluci, vážně nejsou na holky jejího věku
A učitelé si mysleli, že prostě jen prochází složitým obdobím
Ale Mariella se jen usmála a přeskočila do budoucnosti
Protože znala všechna tajemství světa
Ano, každý den vyřešila správně křížovku
A uměla odříkat abecedu pozpátku
aniž by udělala jedinou chybu

Mariella, Mariella
Hezká, hezká dívka
Mariella, Mariella
Šťastná ve svém malém světě
Šťastná ve svém malém světě

A řekla
Já si nikdy nikdy nikdy nikdy nikdy nikdy
nikdy nikdy nikdy nikdy nikdy nikdy nikdy
nikdy nikdy nikdy nikdy nikdy nikdy nikdy
nikdy nikdy nikdy nikdy nikdy nikdy nikdy
nikdy nikdy nikdy nikdy nikdy nikdy nikdy
nikdy nikdy nikdy nikdy nikdy nikdy nikdy
Neodlepím rty od sebe
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy