Texty písní Keane Under The Iron Sea Is It Any Wonder?

Is It Any Wonder?

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I.. I always thought that I knew
I'd always have the right to
be living in the kingdom of the good and true and so on
But now I think I was wrong
and you were laughing along
And now I look a fool for thinking you were on...

My side,
Is it any wonder I'm tired?
Is it any wonder that I feel uptight?
Is it any wonder I don't know what's right?

Sometimes it's hard to know where I stand,
It's hard to know where I am,
Well maybe it's a puzzle I don't understand.
Sometimes I get the feeling that I'm
stranded in the wrong time
where love is just a lyric in a children's rhyme, a soundbite

Is it any wonder I'm tired?
Is it any wonder that I feel uptight?
Is it any wonder I don't know what's right?
Oh, these days, after all the misery made,
Is it any wonder that I feel afraid?
Is it any wonder that I feel betrayed?

Nothing left inside this old cathedral,
just the sad, lonely spires,
How do you make it right?

Oh, but you try,
Is it any wonder I'm tired?
Is it any wonder that I feel uptight?
Is it any wonder I don't know what's right?
Oh, these days, after all the misery made,
Is it any wonder that I feel afraid?
Is it any wonder that I feel betrayed?
Vždycky jsem si myslel,
že mám právo
žít v království dobra a pravdy a tak dál
Ale teď myslím, že jsem se spletl
a ty se směješ na celé kolo
A teď si připadám jako blázen, že jsem věřil, že jsi na

Mé straně,
Je snad divu, že jsem unavený?
Je snad divu, že se cítím podrážděný?
Je snad divu, že nevím co je správné?

Někdy je těžké poznat, za čím stojím,
Je těžké poznat, kde jsem,
Možná je to hádanka, které nerozumím,
Někdy mám pocit, že jsem
zaklíněn ve špatné době,
kde láska je jen slovem v dětské říkance,
jen hles

Je snad divu, že jsem unavený?
Je snad divu, že se cítím podrážděný?
Je snad divu, že nevím co je správné?
Ach, v těchto dnech, po vší té otravě
Je snad divu, že mám strach?
Je snad divu, že se cítím zrazen?

V téhle staré katedrále už nic není,
jen ti smutní, osaměli pavouci
Jak to napravíš?

No, ty to zkusíš
Je snad divu, že jsem unavený?
Je snad divu, že se cítím podrážděný?
Je snad divu, že nevím co je správně?
Ach, v těchto dnech, po vší té otravě
Je snad divu, že mám strach?
Je snad divu, že se cítím zrazen?
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy