Texty písní Key of Awesome Crying Celebrities Britney and Miley

Crying Celebrities Britney and Miley

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Hey yall theres a brand new dance sweeping the nation. This dance aint for everybody. Just the self absorbed people its called the Cry Baby.

When you got a crappy show
and your ratings are low
do the cry baby do the cry baby

When your face looks like a ham
And you get punched by William
Do the cry baby Do the cry baby

When you say youre on a trail
But youre really getting tail
Do the cry baby do the cry baby

When those mother truckers wont
leave Brittany Spears alone
Do the cry baby Do the cry baby

Its always beneficial to cry
When youre in the public eye
Its so fun to watch celebrities suffer
So baby turn on the cameras and blubber
When the ASPCA
Wont let you give your dogs away
Do the cry baby Do the cry baby

When youre thanking the lord
for some meaningless award
Do the cry baby Do the cry baby

Break it down

All right ladies. Now its time to show you all how to do the crybaby dance
Dont make me call the Waaaaambulance.

Put your hands on your hips
Stick out your bottom lip
Rub your eyes stomp your feet
Turn and repeat

Now show your tears to the camera So everyone can see
just how hard it is to be a rich celebrity
Im sorry all you crybabies if Im being too hard on you
Cus you know when Im home and I watch T.V. alone
I sometimes do the crybabay toooo

Like when Frodo leaves the shire and said goodbye to Sam
Or that very special Office when Jim married Pam
The first time I saw the movie Lost in Translation
Or whenever I hear a Morgan Freeman Narration
When the dudes wife died in the movie Up
Or the first time I saw two girls one cup
Or that commercial Sarah McLaughlin and the dogs and cats
The way they look in the camera... I cant take that.
I need a minute
Hej yall je tu zbrusu nový taneční zametání národa. Tento tanec není pro každého. Jen já vstřebává lidé jeho tzv. Cry Baby.

Když máš mizerný show
a vaše hodnocení, jsou nízké
se plakat dítě do pláče dítě

Když vaše tvář vypadá jako šunka
A dostanete děrovaný William
Do Cry Baby Do plakat dítě

Když říkáte, ty jsi se na cestu
Ale vy jste opravdu dostat ocas
Do plakat dítě do pláče dítě

Když ti matka truckeři zvyklý
dovolená Brittany Spears sám
Do Cry Baby Do plakat dítě

Jeho vždy přínosné pro pláč
Když jsi v očích veřejnosti
Je to tak zábavné sledovat celebrity trpět
Takže baby zapnout kamery a velrybí tuk
Když ASPCA
Zvyklý nechat si dát své psy pryč
Do Cry Baby Do plakat dítě

Děkovat, když jsi pán
pro některé nesmyslné zadání
Do Cry Baby Do plakat dítě

Rozčlenit

Všechny pravé dámy. Nyní je čas ukázat vám všem, jak to udělat uplakanec tanec
Nedělejme si mě zavolat Waaaaambulance.

Dejte ruce v bok
Stick z vašeho spodního rtu
Rub vaše oči dupat nohama
Turn a opakujte

Nyní ukázat své slzy do kamery, takže každý může vidět
jak těžké je být bohatý celebrity
Im sorry vše, co crybabies pokud mám být příliš tvrdé na vás
Cus víte, kdy Im doma a dívám se sám T.V.
Občas si crybabay toooo

Jako když Frodo opouští hrabství a rozloučil se Sam
Nebo že velmi zvláštní úřad, když Jim vzal Pam
Když jsem poprvé viděl film Ztraceno v překladu
Nebo kdykoli slyším Morgan Freeman vyprávění
Když chlápci žena zemřela ve filmu nahoru
Nebo když jsem poprvé uviděl dvě holky jeden šálek
Nebo, že komerční Sarah McLaughlin a psů a koček
jak vypadají ve fotoaparátu ... Nemůžu vzít.
Potřebuji minutu

Interpret

  • Interpret Key of Awesome
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy