Texty písní Killswitch Engage Alive Or Just Breathing Self Revolution

Self Revolution

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I can't comprehend society's movement
The regression of human existence
This is the quest of life
Fulfill your destiny
Slow down the fast paced world
And you will see past the illusion
Breaking the foundation
Collapse the control
Building a revolution to heal nations
It starts within you
In this search for I & I the truth is always deep inside
(reversal of oneself finding the truth)
This is the quest of life
We must find the strength for a new movement
Slow down this fast paced world and you will see the revolution
For a new movement
Nepochopím společenský pohyb
Úpadek lidské existence
Tohle je pátrání života
Vykonej svůj osud
Pomalu dolů, rychle odměř svět
A uvidíš minulou iluzi
Lámání základu
Zhroucení kontroly
Budování revoluce k oživení národů
Začne to uvnitř tebe
V tomhle hledání pro mě a mě, je pravda většinou Hluboko uvnitř
(obrácení sebe k hledání pravdy)
Tohle je pátrání života
Musíme najít sílu pro nový přesun
Pomalu dolů, rychle odměř svět a uvidíš revoluci
Pro nový pohyb
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy