Texty písní Kristin Chenoweth Let Yourself Go Girl In 14G

Girl In 14G

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Just moved in to 14G
So cozy, calm, and peaceful
Heaven for a mouse like me
With quiet by the lease-full
Pets are banned parties too
And no solicitations
Window seat with garden view
A perfect nook to read a book
Im lost in my Jane Austen when I hear
[Dramatic opera]
Say it isn't so
Not the flat below
From an opera wanna be
In 13G
A matinee of Socantota
Wagners Ring
And Traviata
[Dramatic opera]
My first night in 14G
Ill put up with Pouccini
Brew myself a cup of tea
Crochet until she's fini
Half past eight
Not a peep
Except the clock tick-tockin
Now I lay me down to sleep
A comfy bed to rest my head
A stretch, a yawn, Im almost gone when
[Scatting noisily]
Now the girl upstairs
[Laughs]
Wakes me unawares
Blowing down from 15G
Her revelly
Shes scattin like her name is Ella
Guess who answers a cappella
[escalating transitions between scatting and opera]
Im not one to
Raise my voice
Make a fuss
Or speak my mind
But might I query
Would you mind if
Could you kindly
STOP!
That felt good
STOP!
13, 15, 14G
A most unlikely trio
No quite three part harmony
All day and night we're singing
[All three sing]
I've had my fill of peace and quiet
Shout out loud, "I'v changed my diet!"
All because of
14G
Právě nastěhovaná do 14G
Tak útulný, klidný a mírumilovný
Nebe pro myš, jako jsem já
S klidem díky lease-full(?plnému nájmu?)
Domácí zvířata jsou zakázané,party taky
A žádné dotazy
Místo u okna s výhledem do zahrady
Perfektní kout na čtení knížky
jsem ztracená v mé Jane Austen, když slyším,
[Dramatická opera]
Řekni, že to tak není
Není v bytě dole
Z operního Wanna Be
v 13G
Matiné Socantota
Wagners Ring
a Traviata
[Dramatic opera]
Moje první noc v 14g
smířila jsem se s Pouccinim
vařím si šálek čaje
Háčkování, dokud to neskončí
Půl deváté
ani pípnutí
Kromě hodin tikání
Teď jsem se uložila k spánku
pohodlná postel k odpočinku mé hlavý
protáhnu se, zívnu, už usínám, když
[Scatting hlučně]
Nyní dívka nahoře
[Smích]
Probudí mě nevědomky
vane to dolů z 15g
Její budíček
Ona scatuje jako kdyby se jmenovala Ella
Hádejte, kdo odpoví cappella
[stupňující přechody mezi scatting a operním zpěvem]
nejsem ten kdo
Zvýší svůj hlas
kdo dělá Povyk
Nebo si říká pro sebe
mohla bych se otázat
Vadilo by vám, kdyby
Mohly byste laskavě
STOP!
To bylo dobrý
STOP!
13, 15, 14G
Velmi nepravděpodobné, trio
No docela tři části harmonie
Celý den a noc zpíváme
[Všechny tři zpívat]
Měl jsem dosyta klidu a míru
Křičet nahlas, "já změnila mou stravu!"
Všechno kuli
14G
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy