Texty písní Krypteria My Fatal Kiss For you Ill bring the devil down

For you Ill bring the devil down

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Out of words, searching for better lines to express what's going on inside
All of the good ones must have been used a billion times
Words come hard, I don't know how to start
What I have, really, don't seem too smart
But I just hope you still like it, it's straight from my heart

For you I'll bring the devil down / corona tenebrarum
For you I'll set him up and steal his crown / corona tenebrarum
I'll go to hell and back for you
For you I'll bring the devil down
For you I'll take him on and shut him down
I'll go to hell and back, I'll do
For you I'll bring the devil down

Yes, I know it's quite a thing to say and it just might be some lame cliché
What can I do, it's you who makes me feel this way
By the way, speaking of overused, here's a line that I think has long been due:
Baby, I love you and I'd do anything for you

For you I'll bring the devil down / corona tenebrarum
For you I'll set him up and steal his crown / corona tenebrarum
I'll go to hell and back for you
For you I'll bring the devil down
For you I'll take him on and shut him down
I'll go to hell and back, I'll do
For you I'll bring the devil down

If you talk the talk you've got to walk the walk
I won't back down from what I say
Because of you I feel this way

For you I'll bring the devil down / corona tenebrarum, corona tenebrarum
I'll go to hell and back for you
For you I'll bring the devil down
For you I'll take him on and shut him down
I'll go to hell and back, I'll do
For you I'll bring the devil down
Kromě slov hledám lepší způsob k vyjádření toho co se děje uvnitř
všechna ta dobrá musí bít použita milionkrát
Slova těžknou,nevím jak začít
To co mám opravdu nevypadá příliš chytře
Ale já jen doufám že seti to stále líbí,jde mi to přímo od srdce

Pro tebe přivedu ďábla dolů/koruna tmy
Pro tebe jej nastavím a vezmu mu jeho korunu/korunu tmy
Půjdu do pekla a zpět pro tebe
Pro tebe přivedu ďábla dolů
Pro tebe ho vezmu a zavřu ho dolů
Půjdu do pekla a zpět,udělám to
Pro tebe přivedu ďábla dolů

Ano vím vím že věc kterou říkám může být jen nějakým chromým klíšé
Co mohu dělat,ty jsi ten kdo může za to že se takhle cítím
Mimochodem,když mluvíme o nadměrném užití,zde je linka které to je už po dlouhou dobu důsledkem
Miláčku,já tě miluji a udělala bych pro tebe cokoliv

Pro tebe přivedu ďábla dolů/koruna tmy
Pro tebe jej nastavím a vezmu mu jeho korunu/korunu tmy
Půjdu do pekla a zpět pro tebe
Pro tebe přivedu ďábla dolů
Pro tebe ho vezmu a zavřu ho dolů
Půjdu do pekla a zpět,udělám to
Pro tebe přivedu ďábla dolů

Máš-li mluvit mluv,mašli-li jít jdi
nevezmu zpět to co jsem řekla
Protože přesně to co k tobě cítím


Pro tebe přivedu ďábla dolů/koruna tmy
Pro tebe jej nastavím a vezmu mu jeho korunu/korunu tmy
Půjdu do pekla a zpět pro tebe
Pro tebe přivedu ďábla dolů
Pro tebe ho vezmu a zavřu ho dolů
Půjdu do pekla a zpět,udělám to
Pro tebe přivedu ďábla dolů
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy