Texty písní Kylie Minogue Body Language Promises

Promises

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Remember how it used to be,
Remember how you promised me,
That life would always be good,
You forget the fact you lied to me,
You locked my heart and threw the key,
I'm so misunderstood,
What to say when all the words have gone

Promises, promises,
What to do when all our thoughts have flown,
Promises, promises,
Remember how I gave my heart

And all at once we fell apart,
Was I supposed to forgive you,
You forgot the fact you said to me,
That we were for eternity,
You're so easy to see through,
What to say when
all the words have gone,

Promises, promises,
What to do when all our thoughts have flown,
Promises, promises,
Remember that I'm over you

And know that I will make it through,
Hope you never forget it,
The promises you made to me,
Were really lies and fantasy,
Hope you come to regret it,
What to say when all the tears have dried

Promises, promises,
What to think when all our love has died,
Promises, promises,
The promises we used to keep have gone

And with them all the words,
That kept us both from seeing what was wrong,
The rest is silent,
What to say when all the words have gone

Promises, promises,
What to do when all our thoughts have flown,
Promises, promises,
What to say when all the tears have dried,
Promises, promises,
What to think when all our love has died,
Promises, promises.
Vzpomínám si, jaké to bylo,
Vzpomínáš si, ci jsi mi slíbil,
Že život bude vždy dobrý,
Zapomeneš-li skutečnost, že jsi mi lhal,
Jsi uzamčen v mém srdci a vyhodils klíče,
Jsem tak špatná,
Co říci, když všechna slova jsou pryč.

Sliby, sliby,
Co dělat, když letěli všechny naše myšlenky,
Sliby, sliby,
Vzpomínám si, jak jsem ti dala své srdce.

A najednou jsme se rozpadli,
Měla jsem ti odpustit,
Zapomněl jsi skutečnost, že jsi mi řekl,
Že jsme byli věčností,
Jsi tak snadno průhledný,
Co na to říct, když
všechna slova odešla.

Sliby, sliby,
Co dělat, když letěli všechny naše myšlenky,
Sliby, sliby,
Pamatuj si, že jsem nad tebou.

A vím, že to budu dělat to přes všechno,
Doufám, na to nikdy nezapomeneš,
sliby, které jsi mi dal,
Byly opravdu jen lži a fantazie,
Doufám, že přijedet lítost,
Co na to říct, když vyschly všechny slzy.

Sliby, sliby,
Co si mám myslet, když zemřela všechna naše láska,
Sliby, sliby,
sliby jsme použili, aby odešla.

A s nimi se všemi slovy,
kteří nás drželi a jak viděli to, co bylo špatné,
Zbytek je tichý,
Co říci, když všechna slova jsou pryč.

Sliby, sliby,
Co dělat, když letěli všechny naše myšlenky,
Sliby, sliby,
Co na to říct, když vyschly všechny slzy,
Sliby, sliby,
Co si mám myslet, když zemřela všechna naše láska,
Sliby, sliby.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy