Texty písní Kylie Minogue Impossible Princess Cowboy Style

Cowboy Style

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Shed my skin since you came in
Where do you end and I begin?
Awoke my senses yet you stopped time
You took me to a deeper high
The essence of my hopes and fears
Creation of my muddled dreams

Cowboy style with a peaceful smile
You are from the temple won't you stay a while

From my voice to have my say
You take me close to far away
And now I find and now I feel
The ordinary is surreal
Peace and terror all in one
My future life has just begun

Cowboy style with a peaceful smile
You are from the temple won't you stay a while

I am frightened I'm aroused
I'm enlightened to the now

Cowboy style with a peaceful smile
You are from the temple won't you stay a while
Svlékáš mě z kůže od té doby, cos přišel
Kde ty končíš a já začínám?
Probudil jsi mé smysly, přesto jsi zastavil čas
Vzals mě k nejhlubším výšinám
Esence mých nadějí a obav
Výtvor mých zmatených snů

Kovbojský styl s klidným úsměvem
Ty jsi ze svatyně, nechceš se na chvíli zdržet?

Z mého hlasu slyšíš, co říkám
Bereš mě blíže k největším dálkám
A teď jsem to zjistila a teď to cítím
Průměrnost je surrealistická
Mír a teror v jednom
Můj budoucí život už začal

Kovbojský styl s klidným úsměvem
Ty jsi ze svatyně, nechceš se na chvíli zdržet?

Jsem vyděšená, jsem probuzená
Jsem osvícena současností

Kovbojský styl s klidným úsměvem
Ty jsi ze svatyně, nechceš se na chvíli zdržet?
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy