Texty písní Kylie Minogue Impossible Princess Drunk

Drunk

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I'm suffocated with desire
I need to save me from myself
I ache for great experience
There's a riot in my senses

Time and space and hurt and tears are not enough
Love and light and faith and words are not enough

I'm not happy drunk til I'm drunken
Till you take all of me

You put me to the test and I understand
There's more and more and more to know
Don't take me halfway
I won't be contented that way

Time and space and hurt and tears are not enough
Love and light and faith and words are not enough

Time flies like my love for you and
Space grows like my envy for you
Hurt comes like my pain for you and
Tears pour like my lust for you
Love lies like my hope for you and
Light falls like my armour for you
Faith stays like my care for you and
Words wait like my crave for you

I'm not happy drunk till I'm drunken
Till you take all of me
I'm not happy waste till I'm wasted
Till you take all of me
Dusím se touhou
Potřebuji zachránit od sebe samé
Toužím po velkých zkušenostech
Mé smysly se bouří

Čas a prostor a bolest a slzy nestačí
Láska a světlo a víra a slova nestačí

Nejsem šťastná opilá, dokud nejsem zpitá
Než si ze mne vezmeš vše

Postavil jsi mě do testu a já rozumím
Je toho víc a víc a víc k vědění
Neber mě na půli cesty
Takhle nebudu spokojená

Čas a prostor a bolest a slzy nestačí
Láska a světlo a víra a slova nestačí

Čas letí jak má láska pro tebe a
Prostor roste jak má závist pro tebe a
Zranění přichází jak má bolest pro tebe a
Slzy se hrnou jak můj chtíč pro tebe a
Láska lže jak má naděje pro tebe a
Světlo padá jak mé brnění pro tebe a
Víra zůstává jak má péče o tebe a
Slova čekají jak má žádost o tebe

Nejsem šťastná opilá, dokud nejsem zpitá
Než si ze mne vezmeš vše
Nejsem šťastná pustá, dokud nejsem zpustošená
Dokud si ze mě nevezmeš vše.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy