Texty písní Kylie Minogue Impossible Princess Too Far

Too Far

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Caught up in this house
Trapped my very own self in the snare of my mind
No more space than a slither
What I'd give for deep breath inside
Where the chaos has me captive
Where there's no exit sign
Where I fuel the stupid fire with these feelings of mine

Lured into this den
It's bitter and I want the sweetness again
A taste that I agree with
Get me past these perils and to my Eden
Where the silence is a comfort
Where there is no one else
Where I'll be up from under and can uncurl myself.

Too many, too much, too hard
Help me, this time I went too far
Too many, too much, too hard
Help me, this time I went too far

Can I smash all of this open
Can I pass the hurt with a little pain
I wanna see all of it crumble
And start afresh and over again
My eyes are wide open
But I can hardly see
Will laughter find a way around these silent tears

Too many, too much, too hard
Help me, this time I went too far
Too many, too much, too hard
Help me, this time I went too far
Uvězněni v domě
Chytila jsem své osobní záležitosti do pasti v mé mysli
Není tady víc prostoru než na kluzišti
Co bych měla udělat pro hluboký nádech uvnitř
Kde mě zajala panika
Kde není kam utéct
Kde udržuju ten hloupý oheň s těmi svými pocity

Nalákaná do téhle nory
Je to hořké a já chci opět cítit sladkou chuť
Chuť, se kterou souhlasím
Dostaň mě z tohohle nebezpečí do mého ráje
Kde je ticho pohodlí
Kde není nikdo jiný
Kde budu lítat nahoru a dolů a srovnám se

Příliš hodně, příliš moc, příliš tvrdě
Pomožte mi, v tuto chvíli jsem zašla příliš daleko
Příliš hodně, příliš moc, příliš tvrdě
Pomožte mi, v tuto chvíli jsem zašla příliš daleko

Můžu zničit všechny otevřené cesty?
Můžu projít zraněním s malou bolestí?
Chci vidět všechno z toho rozkladu
A začít čerstvá a odpočatá znovu
Mé oči jsou doširoka otevřené
Ale už nemůžu vidět lépe
Bude smích hledanou cestou, jak obejít tiché slzy?

Příliš hodně, příliš moc, příliš tvrdě
Pomožte mi, v tuto chvíli jsem zašla příliš daleko
Příliš hodně, příliš moc, příliš tvrdě
Pomožte mi, v tuto chvíli jsem zašla příliš daleko
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy