Texty písní Kylie Minogue Flower

Flower

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Wrapped in a blanket of hope
Asleep in the of dreams
My step into eternity was not what it might have been
Or not at all
For who knows which way the wind is gonna blow
I’m waiting for your gentle whisper

Distant child, my flower
Are you blowing in the breeze?
Can you feel me?
As I breathe life into you
In a while my flower
Somewhere in a desert haze
I know one day you’ll amaze me

An act of balancing, imagining the moment I can be
Looking deep into your eyes
For now a mystery
Or not at all
For who knows which way the wind is gonna blow
I’m waiting for your gentle whisper

Distant child, my flower
Are you blowing in the breeze?
Can you feel me?
As I breathe life into you
In a while my flower
Somewhere in a desert haze
I know one day you’ll amaze me

2 hearts in the hands of time
Your love bleeds into mine
I’ll be with you forever
And give you everything I am
Want you to understand
It’s you and I together

Distant child, my flower
Are you blowing in the breeze?
Can you feel me?
As I breathe life into you
In a while my flower
Somewhere in a desert haze
I know one day you’ll amaze me
Zabalená v závoji naděje
Spící ve snech
Můj krok do věčnosti nebyl takový, jaký měl být
Nebo nebyl
pro ty, kteří vědí, kterým směrem povane vítr
Čekám na tvůj laskavý šepot

Vzdálené dítě, má květino
Vznášíš se ve vánku?
Cítíš mně?
Jak do tebe vdechuji život
Ve chvilce, má květino
Někde v mlze v poušti
Vím, že mě jednoho dne překvapíš

Balancování, snění o momentě, kdy
se budu hluboce dívat do tvých očí
Teď jsou zatím jen tajemstvím
Nebo vůbec nejsou
pro ty, kteří vědí, kterým směrem povane vítr
Čekám na tvůj laskavý šepot

Vzdálené dítě, má květino
Vznášíš se ve vánku?
Cítíš mně?
Jak do tebe vdechuji život
Ve chvilce, má květino
Někde v mlze v poušti
Vím, že mě jednoho dne překvapíš

Dvě srdce v rukou času
Tvá láska krvácí do té mé
Budu s tebou navždy
A dám ti všechno, čím jsem
Chci, abys pochopil,
Že jsme to ty a já, společně

Vzdálené dítě, má květino
Vznášíš se ve vánku?
Cítíš mně?
Jak do tebe vdechuji život
Ve chvilce, má květino
Někde v mlze v poušti
Vím, že mě jednoho dne překvapíš
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy