Texty písní Lacuna Coil Dark Adrenaline Againist You

Againist You

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

No more rain
and no more hate as I am sick of lies
and i have no respect
You have failed
You're underestimating my surprise
of agony and pain

I'm no saint, but…

I can't live this way
I cannot relate
I retaliate
against you

Once again
I am the revolution that you cannot feel
The prize you cannot win
You've stained my life
and painted everything in black and blood
I'm not your portrait anymore

I cannot relate
I retaliate
against you
Už žádný déšť
a už žádná nenávist, jsem nemocná ze lží
a nemám žádný respekt
Ty jsi sklamal
Ty jsi podceňoval můj úžas
z utrpení a bolesti

Nejsem svatá, ale...

Nemůžu takto žít
Nemůžu být s tebou
Pomstím se
na tobě

Ještě jednou
já jsem revoluce, kterou nemůžeš cítit
Cena, kterou nemůžeš vyhrát
Poskvrnil jsi můj život
a zabarvil vše černí a krví
Já už více nejsem tvůj portrét

Nemůžu být s tebou
Pomstím se
na tobě
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy