Texty písní Lacuna Coil Dark Adrenaline Losing My Religion (Cover By R.E.M.)

Losing My Religion (Cover By R.E.M.)

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Oh life, it's bigger
It's bigger than you
And you are not me
The lengths that I will go to
The distance in your eyes
(The distance in your eyes)
Oh no, I've said too much
I set it up
(I've set it up)

That's me in the corner
That's me in the spotlight
I'm losing my religion
Trying to keep up a view
And I don't know if I can do it
Oh no, I've said too much
I haven't said enough

I thought that I heard you laughing
I thought that I heard you sing
I think I thought I saw you try

Every whisper
Of every waking hour
I'm choosing my confessions
Trying to keep an eye on you
Like a hurt lost and blinded fool
Oh no I've said too much
I set it up

I thought that I heard you laughing
I thought that I heard you sing
I think I thought I saw you try
But that was just a dream
Try, cry, why
I think I thought I saw you try

Consider this
Consider this, the hint of the century
Consider this, the slip
That brought me to my knees failed
What if all these fantasies come
Flailing around
Now I've said, and now I've said too much

I thought that I heard you laughing
I thought that I heard you sing
I think I thought I saw you try
But that was just a dream
Try, cry, why
That was just a dream, just a dream, just a dream
Ach život, je větší
Je větší než ty
A ty nejsi mnou
Délky, které půjdu
Vzdálenost ve tvých očích
(Vzdálenost ve tvých očích)
Ach ne, řekla jsem už moc
Vytvořila jsem ji
(Já ji vytvořila)

To jsem já v tom koutě
To jsem já v té záři reflektorů
Ztrácím svoji víru
Snažím se udržet si přehled
A nevím, jestli to dokážu
Ach ne, řekla jsem už příliš
Ale zatím jsem neřekla dost

Myslel jsem, že slyším tě se smát
Myslel jsem, že slyším tě zpívat
Myslím, že jsem tě viděl to zkoušet

Každý šepot
Každé probouzející se hodiny
Vybírám svá přiznání
Snažím se z tebe nezpustit oko
Jako zraněný, ztracený a oslepený blázen
Ach ne, řekla jsem toho už moc
Vytvořila jsem ji

Myslel jsem, že slyším tě se smát
Myslel jsem, že slyším tě zpívat
Myslím, že jsem tě viděl to zkoušet
Ale byl to jen sen
Zkouška, pláč, proč
Myslím, že jsem tě viděl to zkusit

Uvažujte tohle
Přemýšlejte o tomhle, náznak století
Přemýšlejte o tomhle, propad
To mě přivedlo na kolena
Co když všechny tyhle fantazie přijdou
Máchat kolem
Teď jsem řekla, a teď jsem řekla už moc

Myslel jsem, že slyším tě se smát
Myslel jsem, že slyším tě zpívat
Myslím, že jsem tě viděl to zkoušet
Ale byl to jen sen
Zkouška, pláč, proč
Byl to jen sen, jen sen, jen sen
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy