Texty písní Lacuna Coil Halflife Halflife

Halflife

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I don't want to be just a branch of the tree
I just want to learn how to grow my own seed
My horizon so hard to be outlined
Riding all my time I'm still draining my day away

You've got a natural healing
How do you get so strong?

Who is this lord of the feeling?
How did he get so big?

So fragile this feeling to be broken in two
It's really weird to say that there in the future
We're not living all our life
It's just what I know
We're incomplete despite of a new millennium

You're hiding fate

Wonderful to say that you'll never know when the world
Is going to fall and that
Is all I know
We're incomplete despite of the new millennium

I don't want to be just a cure for a need
Here into my prison I'm searching the key
My horizon so hard to be outlined
Riding all my time I'm still draining my day away

You are an unnatural survivor
Self-abuser hurt your own
All the answers sweet seduction
Chaos keeper out of control

So special this feeling to be common like you

It's really weird to say that here in the future
We're not living all our life
It's just what I know
We're incomplete despite of a new millennium

Take off your veil I'll be your fate

Wonderful to say that you'll never know when the world
Is going to fall and that
Is all I know
We're incomplete despite of the new millennium
Nechci být pouze větev stromu
Chci se naučit, jak vyrůst z mého semínka
Můj horizont tak těžce načrtnutý
Řídím všechen svůj čas, stále mi uplývají dny

Máš přírodní léčení
Jak si stal tak silným?

Kdo je pán tohoto pocitu?
Jak se stal tak velkým?

Tak křehké ty pocity rozbité na kousky
Je zvláštní říkat, že tady v budoucnu
Nežijeme naše životy
Je to jenom co vím
Jsme neúplní navzdory novému miléniu

Ukrýváš osud

Úžasné říct, že nikdy nebudeš vědět, kdy svět
Spadne a že
Vše, co vím je,
Že jsem neúplní navzdory novému miléniu

Nechci být jenom lék pro potřebu
Tady ve svém vězení hledám klíč
Můj horizon je těžce načrtnut
Řídím svůj čas, a stále mi uplývají dny

Jsi nepřirozený pozůstalý
Využíváš sebe, zraňuješ se
Všechny odpovědi sladkého svádění
Chaos udržuje mimo kontrolu

Tak speciální tyhle pocity stanou se běžným jako ty

Je zvláštní říct, že tady v budoucnu
Nežijeme vlastní životy
Je to co vím
Že jsme neúplní navzdory novému miléniu

Odhal svůj závoj, budu tvým osudem

Úžasné říct, že nikdy nebudeš vědět, kdy svět
Spadne a že
Vše, co vím je,
Že jsem neúplní navzdory novému miléniu
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy