Texty písní Lacuna Coil In A Reverie Reverie

Reverie

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I have you here in my dreams at night
you were holding my hands
then I awake and you're not mine
now it's time to rise

I want to turn cold ice in my soul
got to freeze this yearning inside

When you're inflicted by
the passion of love
desire and yearning the
deeper they burn
you were...
now it's too late
you were...

Now you're gone
it's too late
I was wrong
it's my fate

"I think of you and I see me
I'm the one I thought I've never be
I feel dirty - no purity
desire and yearning in your heart
no mercy for you
no mercy for me."
V noci, když spím, mám tě ve svých snech
Držel jsi mé ruce
a pak jsem se vzbudila a už jsi nebyl můj
Nyní je čas povstat

Chci otočit studený led v mé duši
aby zmrazil touhu uvnitř

Když tě postihla
vášeň z lásky
touha a toužení
uvnitř vzplanuly
Byly jste...
Teď už je příliš pozdě
Byly jste...

Nyní jsi odešla
Je už pozdě
Byl jsem špatný
to je mým osudem

"Myslím na tebe a vidím sebe
Jsem ta, co jsem si myslela, že nikdy nebudu
Cítím se špinavá - nečistá
Touha a toužení v tvém srdci
Žádné slitování pro tebe
žádné pro mě."
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy