Texty písní Lacuna Coil In A Reverie Veins of glass

Veins of glass

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

These ghosts I keep inside
shards of glass in my veins
release me from myself, release
from my duality

I face these as a soldier would
but useless is my war
the innocence that smiles today
tomorrow will be lying

Who is (it) that really dies when all the people look at me ?
And I'm twisting my fingers in my hair
while a mirror reflects me

Now I'm digging to the bone
all the painting
scratching at flesh, drives me mad
to be alive

Now I'm digging to the bone
all the painting
scratching at flesh, drives me mad
to be alive and free

And the ghosts I keep inside myself
how do they see me ?
while again I'm drowning
with my soul
will you save me ?
Tito duchové, co si je držím uvnitř
skleněné střepy v mých žílách
Uvolňují mne od sebe, uvolňují
z mé podvojnosti

Čelím jim, jako voják
ale zbytečná je má válka
Naivita, která se dnes směje
bude zítra ležet

Kdo je (to), že opravdu umírá, když se všichni lidé dívají na mne?
A já kroutím prsty ve své hlavě
zatímco mne zdcadlo odráží

Podkopávám si kost
Všechny ty malby
Škrábu maso, šílím
z toho být naživu

Podkopávám si kost
Všechny ty malby
Škrábu maso, šílím
z toho být naživu a volná

A všichni ti duchové, co si je držím uvnitř sebe
Jak mě mohou vidět?
Zatímco tonu
s mou duší
Zachráníš mne?
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy