Texty písní Lacuna Coil Karmacode Fragments Of Faith

Fragments Of Faith

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

It's not the way to cross the faith
The promise has been broken
My disease, everlasting
Let me bleed forever
I have to wait
Come and get me
Lost in here, I'm nothing
Tie my hands
Let me feel alive one more time

Where is the pain?
Somewhere down

Can you feel it?
Don't you know there is no time?
Can you feel it?
Don't you know there is no time?

My halo fades
Sin is calling
The promise has been stolen
My disease, everlasting
Let me dream forever
My soul to take
Come and get it
Lost in here, I'm nothing
Tie my hands
Let me feel alive one more time

Can you feel it?
Don't you know there is no time?
Can you feel it?
Don't you know there is no time?

Can you feel it?
Don't you know there is no time?
Can you feel it?
Don't you know there is no time?

Never let it go.

Can you feel it?
Don't you know there is no time?
Can you feel it?
Don't you know there is no time?
Není to cesta k překonání bolesti
Slib byl zlomen
Moje choroba, neutuchající
Nech mě krvácet navždy
Musím čekat
Pojď a dostaň mě
Ztracený, nejsem k ničemu
Svaž mé ruce
Nech mě ještě jednou cítit se naživu

Kde je bolest?
Někde dole

Dokážeš to cítit?
Nevíš, že už nezbývá čas?
Dokážeš to cítit?
Nevíš, že už nezbývá čas?

Moje svatozář bledne
Hřích volá
Slib byl ukraden
Moje choroba, neutuchající
Nech mě snít navždy
Vzít moji duši
Pojď a vem si ji
Ztracený, nejsem k ničemu
Svaž mé ruce
Nech mě ještě jednou cítit se naživu

Dokážeš to cítit?
Nevíš, že už nezbývá čas?
Dokážeš to cítit?
Nevíš, že už nezbývá čas?

Dokážeš to cítit?
Nevíš, že už nezbývá čas?
Dokážeš to cítit?
Nevíš, že už nezbývá čas?

Nenech to odejít...

Dokážeš to cítit?
Nevíš, že už nezbývá čas?
Dokážeš to cítit?
Nevíš, že už nezbývá čas?
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy