Texty písní Lacuna Coil Shallow Life Leaving Alone

Leaving Alone

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

[Deluxe Edition bonus track]

Here today, I think I must have changed my mind
as I'm looking at things from a different side
I get up and fight off, the guilt last night
pushing back the fear
I will be my guide no one by my side
the only road, just me myself and I

I'm leaving alone tonight
I'm leaving the trust behind
I'm leaving alone tonight
I'm leaving it all behind

let the journey start, I finally freed myself
from the jealousy and revenge I have felt
I got out in time and I'm moving fine
I'll live to tell the tale
I will be my guide, no one by my side
this fearless road, just me myself and I

I can't awake this, it has slowly faded
you have made me feel so understated
this is the hurt that you have knowingly created
we have now become so overrated
Tady dnes, myslím, že jsem musel změnit svůj názor
jak jsem se dívám na věci z jiné strany
Vstala jsem a zahnala, vinu poslední noci
zatlačila jsem strach zpět
Budu svůj průvodce bez nikoho po mém boku
jediná cesta, jen já sám a já

Odcházím sáma dnes v noci
Odcházím za důvěrou
Odcházím sáma dnes v noci
Odcházím a všechno za mnou

Nechat start na cestě, nakonec jsem se sáma osvobodila
Ze žárlivosti a pomsty jsem cítila
Vystoupila jsem v čase a jedu dobře
Budu žít abych vyprávěla svůj příběh
Budu můj průvodce, nikdo po mém boku
Tato nebojácná silnice, jen já sáma a já

Nemohu se vzbudit, pomalu se vytrácím
Cítím se tak podhodnocená
to je bolest kterou jsem vědomě vytvořila
nyní jsme tak přeceňovaný
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy