Texty písní Lacuna Coil Unleashed Memories Cold Heritage

Cold Heritage

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Don't tell me why
I'm so near to commit a crime
When I stay alone here in front of you
I'm here

Illusion falls when you're not honest about the way you feel
I know I need only your voice

Saving all my words only for you
Forgive me
(Forgive me, forgive me)
Saving all my words only for you
Forgive me
(Forgive me, forgive me)

I don't know why
There's a limit to defy
With the vision of the future at my feet
I'm here

The night embrace me while
This picture simply blows me away
I feel I'll need only your voice

And I'm lonely here inside of me
Deep inside of me
believe in the light in me

And I'm lonely here inside of me
Deep inside of me
Reveal the light in me

Falling on my knees only for you
Forgive me
(Forgive me, forgive me)
Neříkej mi proč
jsem tak blízko dopustit se zločinu
Když tu zůstanu sama před tebou
Jsem zde

Iluze padají, když nejsi čestný o svých citech
Vím, potřebuji pouze tvůj hlas

Zachraňuji všechna svá slova pro tebe
Odspusť mi
(Odspusť mi, odpusť mi)
Zachraňuji všechna svá slova pro tebe
Odspusť mi
(Odspusť mi, odpusť mi)

Já nevím proč
je limit ke vzdoru
S vizí budoucnosti mých nohou
Jsem zde

Noc mne objímá zatím co
tento obraz mě jednoduše odfoukne
Cítím, že budu potřebovat pouze tvůj hlas

A jsem osamělá zde, uvnitř mě
Hluboko uvnitř mě
Věřím ve své světlo

A jsem osamělá zde, uvnitř mě
Hluboko uvnitř mě
Odhaluji to světlo

Padám na kolena pouze pro tebe
Odpusť mi
(Odpusť mi, odpusť mi)
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy