Texty písní Lady Gaga Neoficiálně vydané písně Future Love

Future Love

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Doo-ahh
Hello
It's nice to meet you.
You are very cute.
Robo man.

I cant help my self
I'm in love,
And when I get back from outter space
I'm gonna punch him in his face

If he's the moon
Then I'm eclipsed
I'm so lunar yeah when I get to him
I'll run him over with my rocket ship.

My eyeliner runs in constellations
For you dear
If only I could reboot my mechanical heart
I'd think clear

Baby I'm feeling so out of this world,
Baby with you I'm a different girl
Ohhh, ohhh, ohh you're my future love.

Baby could we make a home in the stars
Baby somewhere in a galaxy far
Ohh, ohhh, ohh you're my future love

Ohohohoh, I want your fu-fu-fu-fu future love
I want your fu-fu-fu-fu future love,
Would you be my fu-fu-fu-fu future love
I want your fu-fu-fu-fu future love
Would you be my fu-fu-fu future man
I wanna fu- fuck you as hard as I can
Would you put me in your fu- future plans
I want a fu-fu-fu future man.

I've been working and engineering, uh
All our chemistries and our situations
Working out our sex equations,
And I know I'm no Nostradamus, yeah
Cause my hair is blond but my heart's brunetteIf I'm not on him then at least I'm honest

My mascara runs in constellations
For you dear, my dear
If only I could outer space my brain
For a minute
I'd think clear (I love you so much)

Baby I'm feeling so out of this world,
Baby with your I'm a different girl
Ohhh, ohhh, ohhh you're my future love.

Baby could we make a home in the stars
Baby somewhere in a galaxy far
Ohh, ohhh, ohh you're my future love

Ohohohoh, I want your fu-fu-fu-fu future love
I want your fu-fu-fu-fu future love,
Would you be my fu-fu-fu-fu future love
I want your fu-fu-fu-fu future love
Would you be my fu-fu-fu future man
I wanna fu- fuck you as hard as I can
Would you put me in your fu- future plans
I want a fu-fu-fu future man.

If you could only take me in
To a place we've never been
He is so unreal yeah!
He's a mannequin
A synthetic, plastic, robo man

And I'm relying on, on a shooting star
To get to you my future love ah ah
He's my rubber hunk, my mechanic guy
And I'm stuck in his metal robo ey-ey-ey-eyes!
Robo ey-ey-ey-eyes!
My future guy

Parumpumpumpumpumpumpum.
Doo-ahh
Ahoj
To je hezké setkat se s tebou.
Vy jste moc rozkošní.
Robo muž.

Já nakloním pomáhat můj samo -
Já jsem v lásce,
A kdy já dostanu zpět z outter prostoru
Chystám se udeřit ho v jeho tváři

Jestli on je měsíc
Pak já jsem zastíněný
Já jsem tak měsíční jo kdy já dostanu se do něho
Já proběhnu jemu s mou raketovou lodí.

Má maskara běží v souhvězdích
Pro vás drahouška
Kdybych tak mohl restartovat moje mechanické srdce
Já bych myslel jasně

Dítě, které I cítí se tak z tohoto světa,
Dítě s vámi já jsem jiná dívka
Ohhh, ohhh, ohh vy jste má budoucí láska.

Dítě mohlo bychom udělat domov v hvězdách
Dítě kdesi v galaxii daleko
Ohh, ohhh, ohh vy jste má budoucí láska

Ohohohoh, já chci váš bu bu bu bu budoucí láska
Já chci váš bu bu bu budoucí láska,
Mohl byste být má bu bu bu budoucí láska
Já chci váš bu bu bu bu budoucí láska
Mohl byste být můj bu bu bu budoucí muž
Já chci bu - hovno vy tak tvrdý-pevný jako já mohu
Mohl byste dát mě ve vašich bu - budoucnosti plánech
Já chci bu bu bu budoucího muže.

Já jsem pracoval a inženýrství, uh
Všechny naše chemie a naše situace
Vypracování naše sexuální rovnosti,
A vím že já nejsem Nostradamus, jo
Způsobte mým vlasům je plavé ale má srdeční bruneta


Jestli já nejsem na něm pak přinejmenším já jsem poctivý

Má maskara běží v souhvězdích
Pro vás drahouška, můj drahý
Kdybych tak jsem mohl vesmír můj mozek
Na chvíli
Já bych myslel jasně (Miluji tě tak moc)

Dítě, které I cítí se tak z tohoto světa,
Dítě s vaší já jsem jiná dívka
Ohhh, ohhh, ohhh vy jste má budoucí láska.

Dítě mohlo bychom udělat domov v hvězdách
Dítě kdesi v galaxii daleko
Ohh, ohhh, ohh vy jste má budoucí láska

Ohohohoh, já chci váš bu bu bu budoucí láska
Já chci váš bu bu bu budoucí láska,
Mohl byste být má bu bu bu budoucí láska
Já chci váš bu bu bu bu budoucí láska
Mohl byste být můj bu bu bu budoucí muž
Já chci bu- hovno vy tak tvrdý-pevný jako já mohu
Mohl byste dát mě ve vašich bu - budoucnosti plánech
Já chci bu bu bu budoucího muže.

Jestliže byste mohl jen vzít mě v
K místu, které my nikdy nejsme jsme nebyli
On je tak neskutečný jo!
On je manekýnka
Syntetický, plast, robotický muž

A já spoléhám se na, na létavici
Pro dostat se do vás mé budoucnosti milujete och och
On je můj gumový skýva, můj hoch mechanika
A nemohu s tím hnout v jeho kovové robotické ey-ey-ey-oči!
Robo o o o oči!
Můj budoucí hoch

Parumpumpumpumpumpumpum.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy