Texty písní Lady Sovereign Sad Ass Stripah

Sad Ass Stripah

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Jentina this is not a dream...
THIS IS A FUCKING NIGHTMARE YOU BITCH!

wanna wanna wanna b wanna b wat eva

what the f**k?
You was born in a caravan,
That don't make you ghetto
I seen more ghetto in posh spice's stelleto
You chat like a blonde but i swear your a brunette
When's your carrer endin'?
Tell me as soon as
'cause ur fuckin' annoyin' ma ears
with your bullshit walk and
bullshit talk and
crack head dances!
and you didnt get crap advances
Your record labels dumb
for signing a fitch
who can tracks her bum
whos still askin her mum "whats cum?"
your fake and you look k-cut
try wearing less make-up
you got a quiff like elvis
how can you sell this
escalade, st tropez
What escalade!?
i saw you drivin a Nissan Sunny down Peckham way.

'Caus your fuckin' annoyin' my ears
Wid your bullshit walk 'n' bullshit talk and crack head dances
And you didn't get crak head 'vances
Your record label's dumb
For signin for a (?)
(?)
You're fake and you look caker (?)
Try wearin less make up
You got a quiff like elvis
How can u sell this?
(escalate and St. Tropez) wat escalate hahaha
swear you drive down his house sunny day back and wave (wtf?!)
(chorus)

wanna wanna wanna b wanna b
sad arse strippah in a messed-up way
Get out da car 'n' drop ya hair sprays
wanna wanna wanna wanna b wanna b
sad arse stripper in a meseed-up way, how da fuck did you get airplay?
fuckin' fake Fuckin' fake, fuckin' fake fuckin' fake

Jenny from da block more like jenny from a flock of pidgeons
What class A drug did they put in it?
Chicken- all spazin out in the video like you're trippin'
Incase your mum gave birth while she was strippin'
Shuka Shake, shake the brake your hips andfall out of your caravan right into a ditch, bitch!

(chorus)
wanna wanna wannab wanna b
fu**kin fake fu**kin fake x2

wanna wanna wanna b wanna b
sad arse srtipper in a messed-up way
get out ya car n drop ya hair sprays
wanna wanna wanna wanna b wanna b

sad arse stripper in a messed-up way
How da f**k did ya get airplay?
fu**kin fake fuckin fake x2

I have come to fuck up your carerra
Bitch- dont fuck around wid dis titch, yeah!
I, have cum 2 really take da piss
And, you, will take dis lyrical dis'!
(happy birthday!)

(repeat chorus)

Ah, yeah!
You been chattin' bout ya gucci thongs
but how many weeks, bitch have u had it on (eurgh!)
I can tell by your dances-
dat it's sum wear stuck up her bum (eurgh!)

(repeat cHorus)

burberry... St. Tropez..when are ya' gunna learn to speak properly?!
Who gives a shit anyway?
Just some dirty ol' men in cell block H

Fuckin' fake, Fuckin' fake, Fuckin' fake, Fuckin' fake

(repeat Chorus)

chorus
Jentina this is not a dream... Jentina to není sen ...
THIS IS A FUCKING NIGHTMARE YOU BITCH! TOTO JE VÁM VÍC zkurvená děvko!

wanna wanna wanna b wanna b wat eva chci chci chci chci b b co eva

what the f**k? co f ** k?
You was born in a caravan, Nacházíte se narodil v karavanu,
That don't make you ghetto To nejsou ti udělal ghetta
I seen more ghetto in posh spice's stelleto Viděl jsem více ghetto v nóbl koření na stelleto
You chat like a blonde but i swear your a brunette Ty chat jako blondýnka, ale i svůj A přísahám bruneta
When's your carrer endin'? Když je váš carrer endin '?
Tell me as soon as Řekni mi, jakmile
'cause ur fuckin' annoyin' ma ears 'příčinou ur kurva' annoyin 's ušima
with your bullshit walk and s vašimi kecy chůze a
bullshit talk and nesmysl mluvit a
crack head dances! prasknout hlava tance!
and you didnt get crap advances a vy dostanete didnt svinstvo zálohy
Your record labels dumb Váš záznam štítků němý
for signing a fitch k podpisu tchoří kožešina
who can tracks her bum kteří mohou stopy její zadek
whos still askin her mum "whats cum?" kterého stále askin maminkou "what ejakulovat?"
your fake and you look k-cut Váš falešný a vypadáš k-řezané
try wearing less make-up zkuste na sobě méně make-up
you got a quiff like elvis máš patka z vlasů jako elvis
how can you sell this jak můžete v prodeji
escalade, st tropez escalade, st Tropez
What escalade!? Co escalade?
i saw you drivin a Nissan Sunny down Peckham way. Viděl jsem vás drivin a Nissan Sunny stanoví Peckham způsobem.

'Caus your fuckin' annoyin' my ears 'Caus vaše kurva' annoyin 'moje uši
Wid your bullshit walk 'n' bullshit talk and crack head dances Wid vaše kecy chodit 'n' nesmysl mluvit a prasknout hlava tance
And you didn't get crak head 'vances A ty jsi nedostal crak hlavu 'vances
Your record label's dumb Váš záznam etiketě je hloupý
For signin for a (?) Pro signin pro (?)
(?)
You're fake and you look caker (?) Jsi falešná a vypadáš caker (?)
Try wearin less make up Zkuste wearin méně tvoří
You got a quiff like elvis Máš patka z vlasů jako elvis
How can u sell this? Jak může a prodávat to?
(escalate and St. Tropez) wat escalate hahaha (vystupňovat a St Tropez) co přerůst Hahaha
swear you drive down his house sunny day back and wave (wtf?!) Přísahám vám snižovat jeho domu slunný den zpět a vlny (wtf?)
(chorus)

wanna wanna wanna b wanna b chci chci chci chci b b
sad arse strippah in a messed-up way smutné zadek strippah v neuspořádaný-až cestě
Get out da car 'n' drop ya hair sprays Ven da auto 'n' drop ya vlasy spreje
wanna wanna wanna wanna b wanna b chci chci chci chci chci b b
sad arse stripper in a meseed-up way, how da fuck did you get airplay? smutné zadek striptérka v meseed-až způsobem, jak da kurva jsi se dostal vysílací čas?
fuckin' fake Fuckin' fake, fuckin' fake fuckin' fake kurva 'falešný To' falešná, kurva 'kurva falešné' falešný

Jenny from da block more like jenny from a flock of pidgeons Jenny z da zablokovat víc jako jenny od stáda pidgeons
What class A drug did they put in it? Třída A co jste s drogami dali do ní?
Chicken- all spazin out in the video like you're trippin' Kuřecí-všechny spazin ve videu, jako jste Trippin '
Incase your mum gave birth while she was strippin' Zapouzdřit vaše maminka porodila, zatímco ona byla strippin '
Shuka Shake, shake the brake your hips andfall out of your caravan right into a ditch, bitch! Shuka Shake, shake brzdy vaše boky andfall ze svých karavan právo na příkop, děvko!

(chorus)
wanna wanna wannab wanna b chci se chtějí wannab chci b
fu**kin fake fu**kin fake x2 fu ** kin falešná fu ** kin falešná x2

wanna wanna wanna b wanna b chci chci chci chci b b
sad arse srtipper in a messed-up way smutné zadek srtipper v neuspořádaný-až cestě
get out ya car n drop ya hair sprays vypadni ya auto n drop ya vlasy spreje
wanna wanna wanna wanna b wanna b chci chci chci chci chci b b

sad arse stripper in a messed-up way smutné zadek striptérka v neuspořádaný-až cestě
How da f**k did ya get airplay? Jak se da f ** k to tě dostat vysílací čas?
fu**kin fake fuckin fake x2 fu ** kin falešná kurva falešné x2

I have come to fuck up your carerra Já jsem přišel na to si své carerra
Bitch- dont fuck around wid dis titch, yeah! Děvka-dont kurva asi wid dis titch, yeah!
I, have cum 2 really take da piss I mít ejakulovat 2 opravdu vzít da moč
And, you, will take dis lyrical dis'! A vy, bude mít dis lyrický dis'!
(happy birthday!) (vše nejlepší k narozeninám!)

(repeat chorus) (opakovat chorus)

Ah, yeah! Ach, jo!
You been chattin' bout ya gucci thongs Ty byly chattin 'bout ya Gucci vietnamky
but how many weeks, bitch have u had it on (eurgh!) ale kolik týdnů, děvko mít a měl na to (eurgh!)
I can tell by your dances- Nemůžu říct o vaší tance -
dat it's sum wear stuck up her bum (eurgh!) darovat je to suma nosit zasekl se jí zadek (eurgh!)

(repeat cHorus) (opakovat Chorus)

burberry... Burberry ... St. Tropez..when are ya' gunna learn to speak properly?! St Tropez .. když jsou ya 'gunna naučí mluvit správně?
Who gives a shit anyway? Kdo to zajímá vlastně je?
Just some dirty ol' men in cell block H Jen některé špinavé ol 'mužů ve blok H

Fuckin' fake, Fuckin' fake, Fuckin' fake, Fuckin' fake Fuckin 'podvod, To' podvod, To 'podvod, To' falešný

(repeat Chorus) (opakovat Chorus)

chorus
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy