Texty písní Laibach Wat B Mashina

B Mashina

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Only one day is left
only one day
we are leaving the others
we're going away
Today we all steal
animals we are
possession is lost
Our souls are from the wild
and wings to reach the sky
let the sun fall into the ocean,
let the earth erupt in flame
It is enough to have the strength
and knowledge
to raise our dream machines
into the sky
Let them sleep who do not know
the final day is here
the very last
and we leave at dawn
Millions of machines on nitroglycerin
Thunder in us
There is no force no money and no power
To stop us now and change our fate
Before we rise
Now every problem is destroyed
We raise our hands and bodies to the peak
Into the Universe - towards the stars we go
Sending machines up to the sky

[Chorus]
Machines we are sending to the skies
Above us all
And leave behind those who don't know
Of the final day
We leave in sleep those who don't know
(and) we leave at dawn
We are driven by the B-machine
(Wild B-machine - that never stops)
Jen jeden den zbývá
pouze jeden den
opouštíme ostatní
jedeme pryč
Dnes všichni kradou
jsme zvířata
majetek je ztracen
Naše duše jsou z divočiny
a křídla dosáhnou nebe
nech slunce padnout do oceánu,
nech zemi propuknout v plameni
Stačí mít sílu
a znalosti
povznést naše snové stroje
do nebe
Nechte je spát, ty kteří nevědí,
Poslední den je zde
opravdu poslední
a odjíždíme za úsvitu
Miliony strojů na nitroglycerin
Hrom v nás
Není tam žádná síla žádné peněz a žádná energie
Chcete-li nás zastavit a změnit náš osud
Než povstaneme
Teď je každý problém zničen
Povzneseme naše ruce a těla na vrchol
Do vesmíru - jdeme ke hvězdám
Posílání strojů nahoru do nebe

[Chorus]
Stroje posíláme do nebe
Nad námi všemi
A nechat vzadu ty, kteří nevědí,
V poslední den
Opouštíme ve spánku ty, kteří nevědí,
(a), odjíždíme za úsvitu
My řídíme B-stroj
(Divoký B-stroj - který nikdy nezastaví)
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy