Texty písní Lara Fabian A wonderful life Unbreakable

Unbreakable

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Outside
This room
No one ever sees the whole me
Only stronger side
But inside
This heart
There is much to know
About me
Words can not describe

If you look
If you really read between the lines
You will see
This is just a disguise
A disguise

Taking a look beyond these eyes
It'll take you right around my heart
I feel
You should know
That I'm not unbreakable
It's hard for me to show the other side
Telling you but it isn't lie You
You know
That I'm not unbreakable

I'm scared and frightened
Who will give this soul asylum
Protect me beyond these walls
Can't stand this breaking and falling
All of these mistakes I'm making
Finally crystalise

Now I look
I really read between the lines
Now I see
I don't need to disguise
No disguise

Taking a look beyond these eyes
It'll take you right around my heart
I feel
You should know
That I'm not unbreakable
It's hard for me to show the other side
Telling you that it isn't lie You
Do you know
That I'm not unbreakable

Now
There's no where else to hide
Nothing more to fight
Being alive

That I'm not unbreakable
It's hard for me to show the other side
I'm telling that it isn't lie
Read me you'll know
That I'm not unbreakable
You read me you'll know
That I'm not unbreakable
You read me you'll know
That I'm not unbreakable
Zvenku
tohoto pokoje
mě vůbec nikdo nevidí celou
Jenom silnější stranu
Ale uvnitř
toto srdce
toho o mě
moc ví
Slova nemohou popisovat

Když se podíváš
Když text přečteš mezi řádky,
uvidíš,
že toto je jen převlek
Převlek

Podívej se za ty oči
Vezmou tě okolo mého srdce
Cítím,
že bys měl vědět,
že nejsem nezlomná
Je pro mě težké ukázat druhou stranu
Říkat ti to, ale není to lež Ty
Ty to víš, že
nejsem nezlomná

Mívám strach a jsem vylekaná
Kdo najde pro tuto duši útočiště ?
Chraň mě za těmito zdmi
Nemůžu vystát tohle lámání a padání
Všechny tyto chyby dělám
Konečně se vytříbuju

Teď vidím,
že opravdu čtu mezi řádky
Teď vidím,
že nepotřebuju převlek
Žádný převlek

Podívej se za ty oči
Vezmou tě okolo mého srdce
Cítím,
že bys měl vědět,
že nejsem nezlomná
Pro mě je těžké ukázat druhou stranu
Říkat ti, že to není lež Ty
víš ?
že nejsem nezlomná

Teď
se nemusí nic skrývat
Žádný další boj
Jsme naživu

Nejsem nezlomná
Je pro mě těžké ukázat druhou stranu
Říkám ti, že to není lež
Prohlédl jsi mě, budeš vědět,
že nejsem nezlomná
Prohlédl jsi mě, budeš vědět,
že nejsem nezlomná
Prohlédl jsi mě, budeš vědět,
že nejsem nezlomná
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy