Texty písní Leaves' Eyes Lovelorn Secret

Secret

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I opened my eyes
And greeted the new day
I follow your path way
To the secret of my pains

Can you free me
From these unsafe grounds
Secret tell me where did she drown

I'm moving away
But captured in your chains
I saw you in those waves
Those eyes, such pain

My heart knows
My mind knows
I am torn
My mind knows
When you're gone
I'm forelorn
Otevřu své oči
A vítám nový den
Následuji tvou cestu
K tajemství mé bolesti

Osvobodíš mě
Z té nebezpečné země
Tajemství mi pověz, kde vyrostla

Odcházím
Však lapena v tvých poutech
Viděla jsem tě v těch vlnách
Ty oči, tolik bolesti

Mé srdce ví
Má mysl ví
Jsem zlomen
Má mysl ví
Když jsi pryč
Jsem ztracen
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy