Texty písní Leaves' Eyes Lovelorn Temptation

Temptation

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

In my head
I hear your voice
Is this the voice of my master

In my chest
I sense a spear
Are these the looks of my mistress

In my head
I hear your voice
Why do I suffer

In my chest I sense a spear
Why cant I see you

Have I become a bounden slave
Shall I be lost in your spell

What do I fear
Is this a dream

My bitter spirit
Has become a burden

Lady fair
Mistress of my dreams (temptation)
Let us share
Body, soul and sorrows

I rise and walk
Into the waves
Will you save me

You interrupt
My intellect
You take what you demand
V mé hlavě
Slyším tvůj hlas
Je to hlas mého pána

V mé hrudi
Cítím kopí
Je to pohled mé paní

V mé hlavě
Slyším tvůj hlas
Proč pak trpím

V mé hrudi cítím kopí
Proč tě nevidím

Stal jsem se svázaným otrokem
Mám být ztracen ve tvém kouzlu

Čeho se bojím
V tomto snu

Můj hořký duch
Se stal břemenem

Paní víla
Paná mých snů (pokušení)
Nech nás sdílet
Tělo, duši a smutek

Povstanu a jdu
Do vln
Zachráníš mě

Narušíš
Můj intelekt
Vezmeš si to, co chceš
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy