Texty písní Leaves' Eyes Vinland Saga Elegy

Elegy

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Teardrop on a fragile eyelash
She's looking like a dream
Hoping for some understanding
And answer or at least
Cunning word a single sentence
To restore her heart
Aching since the day I left her
Crossing lonely seas

Silent tears of a woman
Make a warrior cry
Heaven, I beg you
Please release hopes from fears

This is my elegy
Do you know what I feel?
This is my elegy
Do you believe it's real?
Will I hold you in my arms again?

Dewdrops on a single rosebud
This purity of rain
Reminds me of the moment I left her
Kisses filled with pain
And if I should leave her waiting
For another year
Will she ever know the answer?
Will she follow me?

Silent tears of a woman
Make her warrior cry
Heaven, I beg you
Please release hopes from fears

This is my elegy
Do you know what I feel?
This is my elegy
Do you believe it's real?
Will I hold you in my arms..
Hold you in my arms again?

Cunning word, a single sentence
To restore her heart
Aching since the day I left her
Crossing lonely seas
Kapka slzy na křehkých řasách
Vypadá jako sen
Doufá, že někdo porozumí
A nakonec odpoví
Mazané slovo, obyčejná věta
Co vzkřísí její srdce
Jež bolí ode dne, kdy jsem ji opustil
Křížuji opuštěné moře

Tiché slzy ženy
Nutí válečníky křičet
Nebesa, žádám vás
Prosím, osvoboďte naději ze strachu

Toto je můj žalozpěv
Víš, co cítím?
Toto je můj žalozpěv
Věříš tomu, co je opravdové?
Budu tě znovu držet v náručí?

Kapky rosy na poupěti růže
Cudnost deště
Připomíná mi chvíli, kdy jsem ji opustil
Polibky plné bolesti
A kdybych ji mohl nechat čekat
Další rok
Poznala by odpověď?
Následovala by mě?

Tiché slzy ženy
Nutí válečníky křičet
Nebesa, žádám vás
Prosím, osvoboďte naději ze strachu

Toto je můj žalozpěv
Víš, co cítím?
Toto je můj žalozpěv
Věříš tomu, co je opravdové?
Budu tě znovu držet v náručí...
Budu tě znovu držet v náručí?

Mazané slovo, obyčejná věta
Co vzkřísí její srdce
Jež bolí ode dne, kdy jsem ji opustil
Křížuji opuštěné moře
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy