Texty písní Leaves' Eyes Vinland Saga Farewell Proud Men

Farewell Proud Men

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Look above into the misty air
I hear the waves reminding me of fear
I’m not alone but still I am confused
Will you return and will your dreams come true?

Across the sea into shallow water long ships’ sails and sweeping oars
To walk the shores of a new land
To serve the shores of golden sand
Across the sea into shallow water long ships’ sails and sweeping oars
To walk the shore of a new land
To serve the shores of golden sand

Farewell proud men
Spirits will guide you
May they save you
Farewell proud men

Frightening ocean sacred as the wind
I beg you please be careful with these men
At night I dream of wonders and of change
Will I receive a message from you then?

Across the sea into shallow water long ships’ sails and sweeping oars
To walk the shores of a new land
To serve the shores of golden sand
Across the sea into shallow water long ships’ sails and sweeping oars
To walk the shore of a new land
To serve the shores of golden sand

Farewell proud men
Spirits will guide you
May they save you
Farewell proud men

Far way from our own home
Show me a future
Open the palace door
And I will follow you

Farewell proud men
Spirits will guide you
May they save you
Farewell proud men

Farewell proud men
Spirits will guide you
May they save you
Farewell proud men
Pohleď do mlhavého vzduchu
Slyším vlny připomínající mi strach
Nejsem sám, však stále jsem zmaten
Vrátíš se a stanou se tvé sny realitou?

Přes moře do mělkých vod dlouho loď plaví se a rychle vesluje
Aby kráčela po březích nové země
Aby sloužila břehům zlatého písku
Přes moře do mělkých vod dlouho loď plaví se a rychle vesluje
Aby kráčela po březích nové země
Aby sloužila břehům zlatého písku

Sbohem, hrdí lidé
Duchové vás budou strážit
Snad vás zachrání
Sbohem, hrdí lidé

Děsivý oceán svatý jako vítr
Žádám tě, prosím buď opatrný s tímto mužem
V noci sním o zázracích a změnách
Obrdžím od tebe pak zprávu?

Přes moře do mělkých vod dlouho loď plaví se a rychle vesluje
Aby kráčela po březích nové země
Aby sloužila břehům zlatého písku
Přes moře do mělkých vod dlouho loď plaví se a rychle vesluje
Aby kráčela po březích nové země
Aby sloužila břehům zlatého písku

Sbohem, hrdí lidé
Duchové vás budou strážit
Snad vás zachrání
Sbohem, hrdí lidé

Daleko od tvého domova
Ukaž mi budoucnost
Otevři dveře paláce
A já tě budu následovat

Sbohem, hrdí lidé
Duchové vás budou strážit
Snad vás zachrání
Sbohem, hrdí lidé

Sbohem, hrdí lidé
Duchové vás budou strážit
Snad vás zachrání
Sbohem, hrdí lidé
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy